Брой 31 (1543), 13-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната заплата нараства с 10.6% на годишна база


През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. до 1095 лв., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Образование" - с 18.5%, "Други дейности" - с 14.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 14.4%. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. В обществения сектор средната заплата расте с 10.2%, а в частния - с 10.8%.

Най-високи заплати се дават в секторите на създаването на информационни продукти и далекосъобщения - 2 448 лв., енергийния сектор - 1 808 лв., финансовата и застрахователната дейност - 1 783 лв.

Спрямо периода юли-септември средната заплата расте с 5.6%. Най-голям ръст се отчита в секторите "Образование" - с 19.2%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.7%, и "Други дейности" - с 6.2%.

През последните три месеца на годината най-ниско платени са били заетите в хотелиерството и ресторантьорството - 647 лв. като мениджърите в този сектор непрекъснато се оплакват от липса на кадри и в тяхна помощ бяха въведени облекчения за наемане на чуждестранни работници. В строителството също заплащането по официални данни е сред най-ниските като средната заплата е 847 лв. през последното тримесечие.

Заетостта към края на декември намалява с 1.5% или с 34 хил. души, показват още данните на НСИ в сравнение с третото тримесечие. Общо заетите в икономиката през последните три месеца на годината са 2.28 милиона. Най-голямо намаление на наетите се вижда в секторите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 12.1%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12%, и "Операции с недвижими имоти" - с 5.1%. Най-голямо увеличение на наетите е в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 1.9%.

През четвъртото тримесечие най-много са наемани служители в преработващата промишленост - с 22.2% и при търговията и ремонта на автомобили - със 17.3%.

На годишна база обаче наетите са с 0.2% повече. Най-видимо е това в администрацията и хотелиерството, съответно с 3.2 хил. или 2.8% и с 2.2 хил. души или 2.1%. Данните и на годишна база сочат, че има намаление на заетите в търговията с недвижими имоти, макар че през последните две години се наблюдава голямо оживление в сектора.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с председателя на Съвета на либийските търговски палати
Дискутирано бе актуалното състояние и тенденциите в икономическото развитие на двете страни Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Проучване за достъп до канадския пазар в контекста на СЕТА
Относно съществуващите бариери, пред които се изправят компаниите от ЕС Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната заплата нараства с 10.6% на годишна база
Най-високите заплати са в секторите за създаването на информационни продукти и далекосъобщения и енергетика Още
България и Армения подписаха спогодба за трудова миграция
Допълнителна възможност за осигуряване на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия
16 март 2018 г. Още
Международни панаири, изложби, форуми, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още