Брой 240 (1504), 14-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент приема препоръки за борбата с данъчните престъпления


  • Натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти;
  • Правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране;
  • Призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.

Според евродепутатите отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС са  задължителни в борбата с данъчните измами.

Мерките са сред 211 препоръки, направени от специалната комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами (PANA). В сряда евродепутатите подкрепиха мерките с 492 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 136 „въздържал се“.

Най-важните предложения, направени от комисията PANA, са:

‒         Редовно обновявани, стандартизирани, взаимосвързани и обществено достъпни регистри на собствениците-бенефициенти на дружества, фондации, тръстове и подобни правни договорености;

‒         Нови правила, които да регулират дейността на посредници като адвокати и счетоводители, които подпомагат прилагането на агресивно данъчно планиране, както и стимули за избягване на данъчните измами и укриването на данъци;

‒         Общо международно определение за офшорен финансов център, данъчно убежище, банкова тайна, некооперативна данъчна юрисдикция и страна с висок риск;

‒         Средства за подкрепа на източниците на информация, с които да се подсигури ефективната им защита и адекватна финансова помощ;

‒         Възпиращи санкции на национално и европейско равнище срещу банки и посредници, които съзнателно, умишлено и систематично участват в незаконни схеми за данъчно облагане или пране на пари;

‒         Постоянна анкетна комисия по модела на Конгреса на САЩ.

В други препоръки евродепутатите изразиха своето съжаление от факта, че няколко страни от ЕС са споменати в „Досиетата от Панама“ и посочиха липсата на политическа воля сред някои от държавите членки да напреднат в реформите и законовото им прилагане.

Законодателството на ЕС в областта на данъчната политика понастоящем изисква единодушие между държавите членки. Евродепутатите настояват това изискване да бъде заменено с гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Те също така искат радикална реформа на секретната група „Кодекс за поведение“, която изцяло да предефинира нейната управленска структура и прозрачност.

Следващи стъпки
Докладът и препоръките на специалната комисия ще бъдат предадени на Съвета и Европейската комисия за разглеждане.

Допълнителна информация: Текстът е  достъпен на http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Лидия Шулева, председател на Българо-украинската индустриална камара
Приемственост на бизнеса между поколенията – сред темите на срещата Още
Световен регистър GS1 Cloud ще позволява проверка за легитимността на номерата GTIN
Стандартите GS1 за идентификация и електронен обмен на данни – надежден инструмент за оптимизиране на процесите Още
„Селмарк“ ООД представи плановете за разширяване на дейността си
Фирмата е специализирана в производството на аксесоари за лов и къмпинг Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Годишната инфлация достигна 3% през ноември
За месец най-съществено поскъпват транспортните услуги Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения
За разглеждане на специфичните производства по спорове Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“
Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент приема препоръки за борбата с данъчните престъпления
Сред тях са отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС Още