Брой 132 (642), 14-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с ЕС ще подкрепят иновациите


Партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и държавите членки представиха на 9 юли първите си покани за привличане на проекти и партньори по програмата на ЕС за научноизследователска дейност и иновации „Хоризонт 2020“, чийто бюджет е 80 млрд. евро. Мобилизираните в рамките на първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства, които ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори, ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар. Темите включват нови методи за лечение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за зареждане (вж. MEMO/14/468).

Отправянето на първите покани бе направено почти една година след като Европейската комисия представи Пакета за инвестиции в иновации — набор от предложения за създаването на седем публично-частни партньорства и три партньорства в рамките на публичния сектор (вж. IP/13/668). С бюджет от над 22 млрд. евро тяхната сфера на дейност ще бъдат ключови области като лекарства, транспорт, електроника и биоикономика. Предложенията бяха приети от Европейския парламент (вж. STATEMENT/14/128) и от Съвета на ЕС (вж. STATEMENT/14/149).

На встъпителното мероприятие в Брюксел през миналата седмица частните партньори бяха представени от: Roch Doliveux, главен изпълнителен директор на UCB, Henri Winand, главен изпълнителен директор на Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, председател и главен изпълнителен директор на Safran Group, Peder Holk Nielsen, главен изпълнителен директор на Novozymes, Jean-Marc Chery, главен оперативен директор на STMicroelectronics, Jochen Eickholt, главен изпълнителен директор на отдел „Железопътни системи“ на Siemens AG, сектор „Инфраструктура и градове“, както и Massimo Garbini, главен изпълнителен директор на ENAV.

Контекст

Седемте публично-частни партньорства, чието начало бе поставено на 9 юли , общо представляват капиталовложение от 19,5 млрд. евро в научните изследвания и иновациите за следващите седем години, като вноската на ЕС от 7,3 млрд. евро ще привлече 12,2 млрд. евро инвестиции от частния сектор и държавите членки. Заедно с други четири публично-частни партньорства с държавите членки те образуват т.нар. Инвестиционен пакет в областта на иновациите, който представлява инвестиция от над 22 млрд. евро за бъдещето на Европа.

Тези партньорства са в редица ключови области:

  • Иновативни лекарства 2: за разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, напр. нови антибиотици (уебсайт | информационна брошура);
  • Горивни клетки и водород 2: за ускорено въвеждане на пазара на незамърсяващи и ефикасни технологии в енергетиката и транспорта (уебсайт | информационна брошура);
  • Чисто небе 2: за разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни самолети, при които емисиите на CO2 са значително намалени (уебсайт| информационна брошура);
  • Биотехнологични производства: за използване на възобновяемите природни ресурси и иновативни технологии за осигуряването на продукти за ежедневието с по-малко въздействие върху околната среда (уебсайт | информационна брошура);
  • Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа: увеличаване на производствения капацитет на ЕС в областта на електрониката (уебсайт | информационна брошура);
  • Shift2Rail: усъвършенстване на влаковете и железопътната инфраструктура за драстично намаляване на разходите и повишаване на капацитета, надеждността и точността (уебсайт | информационна брошура);
  • SESAR 2020: разработване на ново поколение на Европейската система за управление на въздушното движение, с което ще се повиши ефективността на въздушния транспорт (уебсайт | информационна брошура).

Публикуваните от тези партньорства покани за конкурентни проекти са отворени за участие от страна на предприятията, МСП, университетите, научноизследователските организации и други. Партньорска проверка ще определи най-добрите проекти, които ще бъдат финансирани.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в класацията "ТОП 100 – фирми, водещи в икономиката на България"
Всяко предприятие може да участва, като изпрати финансовия отчет за 2013 г. или попълни съответен формуляр Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество Match4Industry 2014
25-26 септември 2014, Коджаели, Турция - в рамките на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2014 Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Интелигентни решения на енергоспестяващи вентилационни системи за малки жилищни и обществени сгради от СИСТЕМЕЪР-ШВЕЦИЯ
Семинар-презентация във Варна и София; проектиране на системите, продуктова гама Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Интервюта с кандидати за работа в Германия - във Варна, Велико Търново и Русе
За готвачи, хотелиери, ресторантьори/келнери и служители във вериги за бързо хранене Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Обзор на руския пазар на картонени опаковки
Пазарът на опаковки е един от най-динамично развиващите се сектори в световната икономика Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Нужна ли е ревизия на бюджета?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с ЕС ще подкрепят иновациите
Ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост Още