Брой 132 (642), 14-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Обзор на руския пазар на картонени опаковки

Пазарът на опаковки е един от най-динамично развиващите се сектори в световната икономика. Най-голяма част от пазара се заема от продукти, произведени от картон и хартия, около 47%. Популярността на тези видове опаковки се дължи на търсенето от страна на производителите на хранителни стоки, фармацевтичната и парфюмерийна промишленост.

Руският пазар за картонени опаковки е един от първите, които излязоха от кризата и достатъчно бързо се върнаха към предишните нива на производство. През 2013 г. този пазар е отбелязал ръст от 7,2%, като този относително невисок ръст може да бъде обяснен със стагнацията на промишленото производство.

По данни от 2012 г. на територията на Руската Федерация са регистрирани 1513 предприятия, произвеждащи картонени опаковки. Въпреки високата конкуренция сред руските производителите, се счита, че руският пазар все още не е наситен. Нужно е да се вземе в предвид, че при производството на картонени опаковки на глава на населението Русия изостава от развитите страни с минимум 35%, а от САЩ и Япония със съответно 35% и 60%. По данни от 2013 г. в Русия са произведени 12,14 килограма картонени опаковки на глава на населението.

В структурата на руския картонен пазар лидер са продуктите от гофриран картон – 83% от пазара, като само за първите 3 месеца от 2014 г. са произведени 355 хил.тона опаковки от този материал. Лидери по вид произведена продукция са кутиите от гофриран картон – 75%. (диаграма.1). Общо през 2013 г. в РФ са произведени 1743 хил. тона картонени опаковки, което е с 6,6% повече от 2012 г. Необходимо е да се отбележи, че само през април месец 2014 г. са произведени 427,42 хил. тона продукция, което е с 23,4% повече от аналогичния период през 2013 г. Прогнозира се, че производството на картонени опаковки през 2014 г. ще достигне 1874 хил. тона. Размерът на пазара на картонени опаковки през 2013 г. (включително външнотърговската дейност) е бил 1896 хил. тона, което е с 7,2% повече от 2013 г.

Дълго време руският пазар на картонени опаковки не усещаше никакви заплахи от страна на чуждестранни производители. В последните няколко години обаче се наблюдава постоянен ръст във вноса на картонена продукция, което се дължи на търсенето на опаковки от висококачествен картон, който не се произвежда в Русия. Това технологично изоставане на Русия можете да окаже негативно влияние върху структурата на руския пазар. До този момент делът на внесени картонени опаковки на руския пазар е само 9%. Вносът на този продукт в периода януари-февруари 2014 г. е бил 20 140 тона. Най-големите вносители на пазара са Украйна с 29,16%, Германия с 10,29% и Китай с 13,74% (диаграма. 2)

Обемът на износа на картонени опаковки от Русия за периода януари и февруари 2014 г. е бил 2415 тона. Русия изнася главно за Украйна, Киргистан и Фарьорските острови и най-големи износители са „Амкор Тобакко Пэкеджинг Новгород“, „Сегежский целюлозно-бумажный комбинат“, „ВествэкоИстПринт“ и „Мурманский тарный комбинат“. Очаква се износът за Украйна в следващите няколко месеца да спадне, което може да повлияе съществено на структурата на руския износ.

Един от факторите, които играят важна роля на руския пазар на картонени опаковки, е зависимостта от доставката на суровина. Най-комфортно на пазара се чувстват фирмите, които произвеждат не само опаковки, но и картон. Такива компании не само нямам проблеми с достъпа до суровини, но имат и по-добър достъп до финансови ресурси. Въпреки това е нужно да се отбележи, че тази стратегия не е панацея срещу навлизането на чуждестранни производители. Бъдещето на руските производители силно зависи от адаптирането на модерни производствени технологии.

Източник: Център на промишлеността на България в Москва
по информация на списание „Russian Food and Drinks Magazine” бр. 4/2014

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в класацията "ТОП 100 – фирми, водещи в икономиката на България"
Всяко предприятие може да участва, като изпрати финансовия отчет за 2013 г. или попълни съответен формуляр Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество Match4Industry 2014
25-26 септември 2014, Коджаели, Турция - в рамките на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2014 Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Интелигентни решения на енергоспестяващи вентилационни системи за малки жилищни и обществени сгради от СИСТЕМЕЪР-ШВЕЦИЯ
Семинар-презентация във Варна и София; проектиране на системите, продуктова гама Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Интервюта с кандидати за работа в Германия - във Варна, Велико Търново и Русе
За готвачи, хотелиери, ресторантьори/келнери и служители във вериги за бързо хранене Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Обзор на руския пазар на картонени опаковки
Пазарът на опаковки е един от най-динамично развиващите се сектори в световната икономика Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Нужна ли е ревизия на бюджета?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с ЕС ще подкрепят иновациите
Ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост Още