Брой 243 (1003), 15-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК прие правила за автоматичен обмен на финансова информация за целите на данъчното облагане


Европейската комисия  прие днес подробни правила за електронния формат, който ще се използва за автоматичен обмен на информация за финансови сметки — важна стъпка, с която ще се гарантира въвеждането на практическите разпоредби, необходими за влизането в сила на изменената Директива за административното сътрудничество от 1 януари 2016 г. От тази дата данъчните администрации ще започнат да обменят информация за съответните финансови доходи, включващи лихви, дивиденти и други приходи от подобно естество. Данните за наличностите по сметка, постъпленията от продажба на финансови активи и приходите от някои застрахователни продукти също се причисляват към тях.

Предвид съответствието на приетите правила със световния стандарт за обмен на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) данъчните органи на ЕС ще могат да използват единен формат за обмен на информация както във, така и извън Съюза. Освен това държавите членки се ангажираха с предложение на Комисията да се подобри форматът през 2019 г., като се добавят допълнителни полета с данни, както и да се предвидят евентуални допълнителни корекции въз основа на натрупания от първоначалния обмен опит. Наскоро ОИСР също постигна споразумение през 2019 г. да подобри собствената си схема за обмен в съответствие с подхода на ЕС.

Службите на Комисията ще продължат да работят в тясно сътрудничество с държавите членки за изпълнението на директивата и с ОИСР за своевременното прилагане на установените подобрения. За да се поддържа единен световен стандарт, в случай че се налага допълнително подобрение на схемата по отношение на полетата с данни, то ще бъде обсъдено с ОИСР на ранен етап.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП подкрепи улесняването на процедурата за издаване на „синя карта“ Още
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Руската федерация поема ротационното председателство на Съвета от 1 януари 2016 г. Още
Обучение на тема „Изисквания към онлайн търговците в България и ЕС“
Законодателство, правила за гаранции и рекламации в ЕС, механизми за решаване на спорове между търговци и потребители... Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Американска компания търси възможност да премести производството си от Мексико в България
Информация от СТИВ – Вашингтон Още
ПОЛИТИКА НА КАЧЕСТВОТО – ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ
България заема осмо място в ЕС по общ брой регистрирани продукти, вина и спиртни напитки със защитени наименования
Представяне на продукти със защитени наименования в Министерството на земеделието и храните Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие правила за автоматичен обмен на финансова информация за целите на данъчното облагане
От 1 януари 2016 г. данъчните администрации ще започнат да обменят информация за съответните финансови доходи, включващи лихви, дивиденти и други приходи... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
19-то издание на Международното агроиндустриално и хранително изложение – ФИАГРОП 2016
12 - 20 март 2016 г., Хавана, Куба Още