Брой 33 (1792), 15-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Справедлива трудова мобилност: Комисията приветства споразумението относно Европейския орган по труда


Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда. Председателят Юнкер за пръв път обяви идеята за европейски орган по труда през септември 2017 г. Този нов орган на ЕС ще подпомага справедливата трудова мобилност в рамките на ЕС, за да могат гражданите и предприятията да се възползват от възможностите на единния пазар, като същевременно подкрепя сътрудничеството между националните органи, включително за предотвратяване и преодоляване на социалните измами и злоупотреби.

Председателят Юнкер приветства споразумението със следното изявление: "С Европейския стълб на социалните права ние положихме основите на силен социален Европейски съюз на бъдещето. Днес правим нова голяма стъпка напред в изпълнение на ангажимента ни за по-социална Европа. 17 милиона европейци понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС и е крайно време да имаме европейски орган по труда, който да подкрепя мобилните граждани, да улеснява работата на държавите членки и да гарантира справедливостта и доверието в нашия единен пазар. През последните години напреднахме значително в осигуряването на по-справедливи правила за трудова мобилност. Новият орган ще ни помогне да ги прилагаме на практика."

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен добави: "Винаги съм твърдяла, че се нуждаем от ясни, справедливи и приложими правила за трудовата мобилност. Днешното споразумение относно Европейския орган по труда е ключова стъпка към изграждането на справедлив европейски пазар на труда. Този орган ще изпълнява двойна мисия — да помага на националните органи в борбата с измамите и злоупотребите и да улеснява мобилността на гражданите."

Повече информация   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Търговско-промишлената палата на Бурса подписаха Споразумение за сътрудничество
Делегация от Бурса посети БТПП Още
БТПП и ИАНМСП обединяват усилията си за подпомагане развитието и интернационализацията на МСП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Публична покана за финалното събитие по проект EcoInn
Организира Търговско-промишлена палата - Враца Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стартира третото проучване за потребностите на работодателите от кадри
Посочва се от какви специалисти със средно и висше образование има нужда... Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: От 1 април касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР
В изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедлива трудова мобилност: Комисията приветства споразумението относно Европейския орган по труда
Ясни, справедливи и приложими правила за трудовата мобилност Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Обявени търгове в Сирия от Publish Establishment of Electricity for Generation