Брой 33 (1792), 15-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Публична покана за финалното събитие по проект EcoInn


ЕкоИнн Дунав

Дунав: сътрудничество за иновации

Организира Търговско-промишлена палата - Враца

Място на провеждане на събитието: България, София, ул Искър №9

Дата: 9-ти април 2019 г., 9:30 – 16:30 ч

Търговско-промишлена палата –Враца организира финално събитие по проект ЕкоИнн Дунав – “Дунав: сътрудничество за иновации“ по Транснационална Програма ИНТЕРРЕГ Дунав.

Основна цел на проекта е да повиши сътрудничеството между иноваторите от областта на еко-иновациите със специален акцент върху развитието и прилагането на еко технологиите в Дунавския регион.

Вземете участие в събитието и получете уникалната възможност да срещнете на едно място еко-иноватори от страната и чужбина, работещи в сферата на еко-иновациите и Кръговата икономика.

Вижте и станете част от Еко-Виртуалната лаборатория по проект ЕкоИнн – уеб-базирана платформа за търсене на еко-иноватори от Дунавския регион - V lab

Получете възможността да опознаете принципите на Кръговата икономика в панела – „Отпадъците – като източник на енергия“.

Обменете добри практики и споделете опит с представители на проекти от приоритетна ос „Иновативен и социално отговорен Дунавски регион“ на Транснационална Програма ИНТЕРРЕГ Дунав.

Събитието ще се проведе на 9-ти април 2019 г., в София, ул. Искър №9, конферентна зала на БТПП.

Събитието е от международен характер и езикът за комуникация ще бъде английски.

Намерете подробна информация за проекта на уебсайта

Контакти на водещия партньор по проекта: Нина Браткова, Мениджър по проект ЕкоИнн (nina.bratkova@cvtisr.sk)/ +421 917 387 325

Контакти на организатора на събитието: Илиана Филипова, Мениджър по проект ЕкоИнн (cci-vr@cci-vratsa.org)/ +359 92 660271; +359 878 312 133;

Владислав Карталов, Комуникационен мениджър по проект ЕкоИнн (cci-vr@cci-vratsa.org)/ +359 92 660271; +359 878755120

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Търговско-промишлената палата на Бурса подписаха Споразумение за сътрудничество
Делегация от Бурса посети БТПП Още
БТПП и ИАНМСП обединяват усилията си за подпомагане развитието и интернационализацията на МСП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Публична покана за финалното събитие по проект EcoInn
Организира Търговско-промишлена палата - Враца Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стартира третото проучване за потребностите на работодателите от кадри
Посочва се от какви специалисти със средно и висше образование има нужда... Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: От 1 април касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР
В изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедлива трудова мобилност: Комисията приветства споразумението относно Европейския орган по труда
Ясни, справедливи и приложими правила за трудовата мобилност Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Обявени търгове в Сирия от Publish Establishment of Electricity for Generation