Брой 179 (436), 16-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Днес в Европейския съюз започва Седмицата на мобилността

Очаква се повече от 2000 европейски града да участват в дванадесетото издание на европейската седмица на мобилността, която стартира днес и ще продължи до 22 септември под мотото „За чист въздух! Вие сте на ход!“. Кампанията повишава осведомеността за влиянието, което транспортът оказва върху качеството на въздуха в едно населено място, и насърчава гражданите да се погрижат за здравето и доброто си настроение като променят транспортните си навици.

През 2013 г. седмицата се провежда в момент, в който се преразглежда политиката по отношение на въздуха с цел по-късно през годината да се даде ход на ревизирана стратегия. Лошото качество на въздуха продължава да оказва много голямо влияние върху здравето на европейските граждани и да бъде причина за респираторни и сърдечносъдови заболявания, преждевременна смърт и по-малка продължителност на живота. Замърсяването на въздуха се отразява и на околната среда и води до вкисляване на водите и почвите, загуба на биоразнообразие, изтъняване на озоновия слой и изменение на климата.

Трафикът в градовете е все по-голям замърсител на въздуха, особено по отношение на твърдите частици и азотния диоксид. В много случаи задължение на органите на местната власт е да разработват стратегии за градски транспорт, които удовлетворяват потребностите от мобилност, опазват околната среда, подобряват качеството на въздуха и правят от града по-добро място за живот.

Мотото на европейската седмица на мобилността — „За чист въздух! Вие сте на ход!“ — акцентира върху факта, че всички ние имаме своята роля и че дори малките промени, например осигуряване на повече възможности за използване на обществения транспорт, съвместно пътуване с други граждани, придвижване с велосипед вместо с автомобил или просто придвижване пеша, могат да подобрят качеството на живот в европейските градове.

Контекст

Европейската седмица на мобилността е ежегодна кампания за устойчива градска мобилност, организирана с подкрепата на Европейската комисия. Кампанията се провежда от 16 до 22 септември всяка година и цели да насърчи органите на местното самоуправление в Европа да въвеждат и популяризират мерки за устойчив транспорт и да приканват гражданите да изпробват алтернативи на личния автомобил.

Европейската седмица на мобилността започва през 1998 г. с френския Ден без автомобили, който продължава да се провежда ежегодно през септември и чиято цел е да насърчи градовете за един ден да затворят улиците си за моторни превозни средства. Така гражданите могат да видят своя град в различна светлина, да се мотивират да използват устойчиви видове транспорт и да осъзнаят въздействието, което изборът на вид транспорт има върху околната среда. Успехът на френската инициатива доведе до старта на европейската седмица на мобилността през 2002 г.

Оттогава европейската седмица на мобилността постига все по-голямо въздействие в Европа и по света.

Органите на местното самоуправление в Европа бяха приканени да подпишат хартата на европейската седмица на мобилността и да публикуват програмите си на сайта www.mobilityweek.eu.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на председателите на търговско-промишлените палати на България и Украйна
Украинската палата проучва опита и постиженията на БТПП, свързани основно с единния доброволен търговски регистър и дейността на арбитража Още
Новоназначеният търговски съветник на Румъния посети БТПП
БТПП удостои с диплома ръководителя на Регионалната икономическа служба към Посолството на Франция
Бразилия се присъедини към Мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Българска бизнес делегация посети Северноиракската кюрдска автономия – Ирак
Хасковската търговско-промишлена палата и Асоциацията за кюрдистанско-българско сътрудничество организираха посещението Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Няма никакво основание да се увеличава минималната заплата
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Днес в Европейския съюз започва Седмицата на мобилността
Мотото „За чист въздух! Вие сте на ход!“ акцентира върху факта, че всички ние имаме своята роля и че дори малките промени могат да подобрят качеството на живот в европейските градове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа среща от поредицата „Danube tour”
27 септември 2013, гр. Гюргево Още