Брой 115 (372), 17-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация


Данъчните измами и укриването на данъци вредят на всички нас. Хората, които в нарушение на закона избягват плащането на дължимите от тях данъци, лишават правителствата от средства, които иначе биха могли да се използват за провеждане на икономически и социални политики, водещи до подобряване на живота на гражданите.

Един от начините, използвани от измамниците за избягване на плащането на данъци, е укриване на приходи, получени в друга страна, от властите в страната, в която те живеят и трябва да плащат данъци.

ЕС се опитва да предотврати тази практика на своята територия. Според действащите правила на Съюза всички страни членки трябва да събират информация за доходите, получени на тяхна територия от лица, които не пребивават там постоянно.

След това те трябва да предоставят тази информация на страните от ЕС, където реално живеят съответните лица, така че те да бъдат обложени с данъци.

В обхвата на действащите правила обаче не са включени всички доходи и Комисията иска да премахне пропуските, след като някои страни членки отправиха подобни искания.

Затова от 2015 г. от страните ще се изисква също да обменят информация за доходите на физическите лица, получени от трудова заетост, директорски възнаграждения, застраховки „Живот“, пенсии и недвижимо имущество.

Сега Комисията предлага да бъдат премахнати още повече пропуски, като се разшири обмена на информация , включвайки в него дивиденти, капиталови доходи, други финансови приходи и баланси по сметки.

Общ меджународен подход

Чрез общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация ще се избегне положение, при което страните членки имат множество отделни двустранни споразумения със САЩ и други страни извън Съюза.

Той също така ще гарантира, че всички държави от ЕС се възползват от допълнителната информация. Страните ще могат по-добре да оценяват и събират дължимите данъци на своята територия.

ЕС също така ще е в по-добра преговорна позиция, за да изисква по-високи стандарти за обмен на данъчна информация на световно равнище.

През декември 2012 г. Комисията представи план , очертаващ по-ефективна реакция на ЕС на укриването и избягването на данъци. В плана е подчертана необходимостта от насърчаване на автоматичния обмен на информация като международен стандарт.

Комисията ще работи със страните от ЕС за постигане на силна и единна позиция на Съюза за международните стандарти на предстоящата среща на върха на Г-8 (юни 2013 г.) и на срещата на върха на Г-20 (септември 2013 г.).

Още информация за укриването и избягването на данъци

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с изпълнителния директор на Турско-българската търговско-индустриална камара
Обсъдени бяха основните сектори, в които се развива бизнеса между двете страни Още
Покана за участие в българо-китайски бизнес форум
Формулирането на стратегии за износ на висококачествени продукти от България за Китай е сред целите на форума Още
Новорегистирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заетостта се покачва там, където доходите изостават
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА
Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари-април възлизат на 408 млн. евро
В абсолютна стойност те намаляват с 660 млн. евро Още
Започва изграждането на Икономическа зона София - Божурище
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури
Направените изменения са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация
Предложение за разширяване на обхвата на правилата на ЕС за задължителен обмен на персонална финансова информация с цел включване на всички доходи Още