Брой 115 (372), 17-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури

Във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65%, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” съобщава, че са направени изменения в Насоките за кандидатстване по три процедури за безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, BG161PO003-2.4.02  и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Направените изменения съгласно посоченото решение са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с изпълнителния директор на Турско-българската търговско-индустриална камара
Обсъдени бяха основните сектори, в които се развива бизнеса между двете страни Още
Покана за участие в българо-китайски бизнес форум
Формулирането на стратегии за износ на висококачествени продукти от България за Китай е сред целите на форума Още
Новорегистирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заетостта се покачва там, където доходите изостават
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА
Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари-април възлизат на 408 млн. евро
В абсолютна стойност те намаляват с 660 млн. евро Още
Започва изграждането на Икономическа зона София - Божурище
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури
Направените изменения са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация
Предложение за разширяване на обхвата на правилата на ЕС за задължителен обмен на персонална финансова информация с цел включване на всички доходи Още