Брой 54 (2060), 18-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ проекти в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване


Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност над 1,4 млрд. евро от фондовете на ЕС за 14 големи инфраструктурни проекта в 7 държави членки — Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Проектите са насочени към ключови области като околна среда, здравеопазване, транспорт и енергетика за по-интелигентна, нисковъглеродна Европа. Те представляват огромна инвестиция, която ще насърчи икономиката, ще подобри състоянието на околната среда и ще повиши качеството на живот и социалното благополучие на гражданите.

Големите проекти са широкомащабни инвестиции в рамките на политиката на сближаване, като всеки един от тях е на стойност поне 50 милиона евро. Предвид големия финансов принос на ЕС в тези проекти чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, те подлежат на специална процедура за оценка и на окончателно решение на Европейската комисия.

През програмния период 2014—2020 г. 310 големи проекта получиха подкрепа по линия на политиката за сближаване.

JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), групата от независими експерти, които помагат на местните, регионалните и националните администрации да подготвят големи инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на ЕС, изигра важна роля за всеки един от тези проекти, като консултира държавите членки и бенефициерите при разработването на проектите или при оценката на заявлението за безвъзмездно финансиране.

За повече информация

Информационен документ за големи проекти

Визуални материали за всяка държава на приетите големи проекти

Фишове по държави за одобрените големи проекти

База данни за големи проекти

Големи проекти в Платформата за свободно достъпни данни на европейските структурни и инвестиционни фондове

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки към фирмите във връзка с COVID-19
Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка Още
БТПП започва работа по нов проект в сферата на роботиката по програма Хоризонт 2020
В партньорство с още 20 организации от 9 страни Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства
За да се гарантират наличностите на пазара на ЛПС и медицински изделия Още
МТК - Париж с препоръки към бизнеса за овладяване на пандемията
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ проекти в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване
Проектите са насочени към ключови области Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономика по време на пандемия
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Инвестиционни възможности в Таласка област, Киргизка република
Посолството на Киргизстан в Украйна, акредитирано за България, предлага съдействие при установяване на контакти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Търг за доставка и инсталация на фотоволтаична ел. централа в Сирия