Брой 54 (2060), 18-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Търг за доставка и инсталация на фотоволтаична ел. централа в Сирия


СТИВ - Дамаск информира за обявен търг от държавната институция Public Establishment of Electricity For Generation, която е част от Министерството на електроснабдяването на Сирия. Търгът се отнася  за доставка, изграждане и обучение на персонал на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4 MW в провинция Хомс. Крайна дата за подаване на документи –10.05.2020 г. Приложение

Тръжните документи, свързани с двата търга, могат да бъдат получени в отдел „Договори и заеми“ на Public Establishment of Electricity for Generation.

СТИВ - Дамаск има готовност да окаже съдействие на заинтересованите български компании, които желаят да участват във въпросните търгове. За контакти: Михаил Аргатски, m.argatski@mi.government.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки към фирмите във връзка с COVID-19
Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка Още
БТПП започва работа по нов проект в сферата на роботиката по програма Хоризонт 2020
В партньорство с още 20 организации от 9 страни Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства
За да се гарантират наличностите на пазара на ЛПС и медицински изделия Още
МТК - Париж с препоръки към бизнеса за овладяване на пандемията
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ проекти в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване
Проектите са насочени към ключови области Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономика по време на пандемия
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Инвестиционни възможности в Таласка област, Киргизка република
Посолството на Киргизстан в Украйна, акредитирано за България, предлага съдействие при установяване на контакти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Търг за доставка и инсталация на фотоволтаична ел. централа в Сирия