Брой 95 (352), 18-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

31,5 млн. евро от Европейската комисия за извеждане на екологични решения на пазара


Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения на стойност 31,5 милиона евро за 45-те най-добри иновативни проекта. До 5 септември 2013 г. предприятията в Европа трябва да представят предложенията си за извеждане на пазара на нови екологични решения в следните 5 области:

  • рециклиране на материали
  • вода
  • устойчиви строителни материали
  • екосъобразни дейности
  • храни и напитки.

Поканата ще обхване 45 проекта

Поканата е насочена на първо място към частния бизнес, основно МСП, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, но имат затруднения при въвеждането им на пазара. В поканата се предлага съфинансиране за покриване на до 50 % от разходите за проекта и по този начин през тази година ще бъдат подкрепени 45 нови проекта.

В момента са в ход 185 проекта

Почти 50 проекта са готови да стартират след поканата от миналата година, а над 185 проекта вече са в процес на изпълнение. Примери за сегашните схеми са: оптимизиране на технологията за повторно използване на стари тухли в строителството, производство на кожени обувки, които не съдържат вредни химикали, използване на въглероден диоксид за естествен източник на Омега-3 и нова техника за производство на килими.

Контекст

Екологичните иновации се финансират чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и имат бюджет от около 220 милиона евро за периода 2008 – 2013 година. Програмата подкрепя технологично изпитани продукти, които спомагат за по-доброто използване на природните ресурси в Европа. Екологичните иновации представляват „зелената“ част на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и активно допринасят за Плана за действие в областта на екологичните технологии. Програмата се управлява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI).

Поканата за представяне на предложения за 2013 г. е валидна до 5 септември. На 27 май в сградата Charlemagne в Брюксел, Белгия, ще се проведе Европейски информационен ден за екологични иновации, на който ще бъде представена подробна информация за приоритетите и съвети за това как се кандидатства за финансиране.

Връзки:

Инициативата за екологични иновации на ПКИ: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Покана за представяне на предложения за екологични иновации за 2013 г.: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Примери на проекти, посочени в съобщението за медиите:

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС
Отличието е за оказана подкрепа и принос за развитието на катедрата Още
Конференция за развитието на винения туризъм и синергия на Балканите
Балканите са пети в света по износ на вино след Франция, Италия, Испания и САЩ Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Конкретни предложения за ограничаване на сивия сектор набелязаха участниците в кръгла маса в Хасково
Семинар в Търговище по актуални теми, свързани с приложенията на системата GS1
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Възможност за придобиване на терени в Република Македония за изкупни-дистрибуторски центрове за земеделски стоки
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Държавните дружества в енергетиката могат да съкратят разходите си с 239 млн. лв.
Работи се по нов модел за ценообразуване, чиято основна цел е то да се прави на пазарен принцип, без изкривявания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
31,5 млн. евро от Европейската комисия за извеждане на екологични решения на пазара
До 5 септември предприятията в Европа трябва да представят предложенията си за нови екологични решения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради”
Покани за международни събития, получени в БТПП