Брой 95 (352), 18-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП с почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС


Българската търговско-промишлена палата получи почетен диплом от УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за оказана подкрепа и принос за развитието на катедрата. Отличието бе връчено на председателя на Палатата от ръководителя на катедрата проф. д-р Лалко Дулевски при откриването на юбилейната научна конференция „Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства“. Форумът се проведе в УНСС по повод 40-годишнината на катедрата „Човешки ресурси и социална защита“, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело“.

„Независимо, че БТПП винаги е защитавала интересите на работодателите, никога не забравя, че без човешкия капитал никоя машина няма как да проработи. Никога не забравяме, че все още не е измислено и едва ли ще бъде измислено производство, което да може без човека“, подчерта в изказването си председателят на Палатата. Той изтъкна важността на труда на преподавателския екип на УНСС и пожела още много успехи на катедрата и възпитаниците й.

Сред участниците и гостите бяха и зам.-министърът на труда и социалната политика Петър Стоянов, президентите на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев и на КНСБ Пламен Димитров, управителят на НОИ Бисер Петков, представители на Агенцията по заетостта и други институции и организации, както и на академичната общност.

Според направената равносметка от УНСС за чествания период, катедрата са завършили 15 000 души, сред които 7 министри и ръководители на централни ведомства, 7 зам.-министри, 25 професори, 42 доценти, много магистри и доктори в областта на управлението на човешките ресурси. Това е и катедрата с най-много професори в преподавателския състав.

„Днес катедрата е водеща в България в областта на труда и човешките ресурси“, каза проф. Лалко Дулевски и подчерта, че в последните две-три десетилетия тя е единствената катедра у нас по тази фундаментална проблематика.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС
Отличието е за оказана подкрепа и принос за развитието на катедрата Още
Конференция за развитието на винения туризъм и синергия на Балканите
Балканите са пети в света по износ на вино след Франция, Италия, Испания и САЩ Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Конкретни предложения за ограничаване на сивия сектор набелязаха участниците в кръгла маса в Хасково
Семинар в Търговище по актуални теми, свързани с приложенията на системата GS1
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Възможност за придобиване на терени в Република Македония за изкупни-дистрибуторски центрове за земеделски стоки
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Държавните дружества в енергетиката могат да съкратят разходите си с 239 млн. лв.
Работи се по нов модел за ценообразуване, чиято основна цел е то да се прави на пазарен принцип, без изкривявания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
31,5 млн. евро от Европейската комисия за извеждане на екологични решения на пазара
До 5 септември предприятията в Европа трябва да представят предложенията си за нови екологични решения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради”
Покани за международни събития, получени в БТПП