Брой 11 (771), 19-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Антитръстови мерки: ЕК провежда консултации по проект за насоки относно съвместната продажба на маслиново масло, говеждо и телешко месо и полски култури


Европейската комисия отправя покана за представяне на становища относно проекта на нови насоки относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС в селското стопанство. След реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС се прилагат нови, специфични правила за продажби на маслиново масло, говеждо и телешко месо и полски култури. По-конкретно, новите правила позволяват на производителите да предлагат съвместно на пазара тези продукти, ако са спазени някои условия, например тяхното сътрудничество значително да повишава ефикасността. Насоките на Комисията ще допринесат, за да се гарантира, че изпълнението на реформата на ОСП подобрява функционирането на хранителната верига и съхранява ефективната конкуренция и пазарните нововъведения за селскостопански продукти. Отговори по обществената консултация могат да бъдат подавани до 5 май 2015 г. В зависимост от получените отговори Комисията ще направи преглед на своето предложение, като целта е окончателните насоки да бъдат приети до края на 2015 г.

Реформата на ОСП на ЕС (вж. също Memo) влезе в сила на 1 януари 2014 г. и включва специфичен режим на конкуренция за някои селскостопански продукти. Реформата разрешава по-специално съвместното търгуване на маслиново масло, говеждо и телешко месо, живи животни и полски култури чрез организации на производители или асоциации на организации на производители, при условие че:

  • тези организации на производители следва да повишат значително ефективността на земеделските стопани, като им предоставят помощни услуги, например съхранение, разпространение или транспорт; както и
  • количеството, търгувано от организацията, не трябва да надвишава определени прагове.

Сега Комисията предоставя насоки относно начина, по който тези нови правила могат да се използват най-добре, за да се даде тласък на инвестициите и растежа, като същевременно се запазва равнопоставеността между всички оператори на единния пазар. По-специално в проектонасоките се дават:

  • примери за начина, по който организациите на производители могат да предоставят услуги, които повишават значително ефективността за земеделските стопани;
  • насоки за това как да се проверява, че обемите, пуснати на пазара от организациите на производители, не надвишават определени граници; и
  • ситуациите, при които органите за защита на конкуренцията могат да прилагат предпазна клауза и кога могат да подновят или анулират договори за съвместно търгуване на организация на производители.

Националните органи за защита на конкуренцията на държавите членки и техните министерства на земеделието вече бяха консултирани по това предложение. Комисията приканва заинтересованите страни да представят своите мнения по проектонасоките. Отговорите могат да бъдат изпращани до 5 май 2015 г. На конференция, която ще се състои на 4 март 2015 г., Комисията ще представи предложенията пред заинтересованите страни, националните органи за защита на конкуренцията и министерствата на земеделието. Пълният текст на предложението може да бъде намерен тук

История на досието

В направената от Комисията оценка на въздействието в контекста на реформата на ОСП се изтъкна необходимостта от подобряване на функционирането на хранителната верига, както и да се създадат подходящи условия за селскостопанския сектор да стане по-конкурентоспособен и новаторски. Това означава по-конкретно да се насърчава сътрудничеството между земеделските стопани, като същевременно се гарантира конкуренция в сектора.

Реформата на ОСП от 2013 г. промени антитръстовите правила за селскостопанския сектор, по-специално по отношение на сектора на маслиновото масло, говеждото и телешкото месо и полските култури. Новите правила са определени в Регламент № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“). През юни 2014 г. Комисията обяви, че ще предостави насоки относно евентуалните проблеми, свързани с правото в областта на конкуренцията, възникващи при въвеждането на новия режим. Освен това Парламентът поиска да бъде гарантирано последователното прилагане на реформата на ОСП от 2013 г. в държавите — членки на ЕС, а в член 206 от Регламента за ООП от Комисията се изисква, когато е уместно, да приеме насоки за тази цел.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Няма място за успокоение по отношение на безработицата
Необходима е трайна тенденция към увеличаване на заетостта Още
Председателят на БТПП получи Златен приз „Човешки ресурси - 2014”
В категорията „Мениджър на неправителствена организация” Още
Българо-японският бизнес съвет определи приоритетите в програмата си за 2015 г.
Очакват се посещения на японски бизнес делегации, ориентирани към секторите фармация и машиностроене Още
Нова изложба „Приятели” в БТПП
Включва 21 картини с акценти природа, стари български къщи и абстракции Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Ямбол се проведе Ден нa кариерата
Предоставени бяха индивидуални консултации за кариерно израстване на заети лица Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Формулярите за данъчни декларации са напълно нови и в значително намален обем
Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Трансатлантическото споразумение и износа на България за САЩ – митове срещу факти
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: ЕК провежда консултации по проект за насоки относно съвместната продажба на маслиново масло, говеждо и телешко месо и полски култури
Целта е реформата на ОСП да подобри функционирането на хранителната верига и да съхрани ефективната конкуренция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум Futurallia 2015
10 – 12 юни 2015 г., Букурещ Още