Брой 233 (993), 02-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Подготовката за Българското председателство на Съвета на ЕС навлезе в активна фаза


Подготовката на България за провеждане на ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 г. навлезе в своята активна фаза, като вече са реализирани редица основополагащи дейности по всички направления – административен капацитет, логистика и инфраструктура, комуникационна стратегия и културна програма, финансиране и обществени поръчки и приоритети и програма на председателството. Това е посочено в приетия днес от Министерския съвет първи тримесечен Отчет за изпълнението на Плана на подготовка на Българското председателство, изготвен от вицепремиера Меглена Кунева.

Обобщението на данните за планираните заседания и срещи показва, че през второто полугодие на 2018 г. са предвидени около 2500 събития, към които България ще има ангажимент като ротационен председател. Около 80% от тях ще се проведат в Брюксел. Министерствата и другите ведомства планират да подготвят, проведат и да участват в 30 заседания, в т. ч. на Европейския съвет, 10-те състава на Съвета и шест срещи на високо ниво; в 215 подготвителни органа на Съвета на ЕС; в 35 комитета, комисии, срещи и форуми на високо ниво, в над 20 форуми на международни организации и около 95 форума, конференции, срещи, курсове и лекции на теми във връзка с Българското председателство.

Предстои изготвянето на списък със събития, които да бъдат проведени в страната, в Брюксел, Люксембург и други градове. По отношение на административния капацитет е извършен предварителен общ анализ, от който става ясно, че към настоящия момент 1600 служители в държавната администрация се занимават пряко или косвено с европейски въпроси. Определени са функционалните групи в екипа на председателството, като поименно са идентифицирани близо 900 негови членове. В момента се разработва проект на централизирана програма за обучение, която обхваща периода 2016-2018 г. През 2015 г. започнаха пилотни обучения за експертите по европейските въпроси, както и провеждането на работни посещения и стажове за подготовка на администрацията по Комуникационната стратегия на България за ЕС. Обученията се организират от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. До края на годината по тях ще минат над 260 човека. След оглед на подходящи сгради за нуждите на председателството бяха определени Националният дворец на културата и Резиденция „Бояна“ в столицата. В процес на изготвяне е детайлна финансова обосновка относно дейностите за ремонт и преустройство на обектите. По отношение на Комуникационната стратегия и културната програма до края на годината ще бъдат реализирани следните подготвителни дейности: изработване на концепция за тема и визия на Председателството, провеждане на социологическо проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество и изработване на концепция за работа с медиите. До края на декември ще бъде проведено и първото пилотно обучение за журналисти. Проведени са срещи и с българските културни институти в чужбина. В сферата на финансирането и обществените поръчки са планирани средства в централния бюджет за 2016 г. Те са насочени към модернизация на сградния фонд, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и др. В кратки срокове предстои изготвяне на план за обществените поръчки. По приоритети и програма на председателството са проведени първоначалните консултации с останалите две страни от тройката на председателството – Естония и Великобритания, както и срещи с представители на Европейската комисия и Европейския парламент.

В началото на следващата годината предстои в рамките на Съвета по европейските въпроси към МС да бъдат обсъдени първоначалните предложения за приоритетни досиета и теми за 2018 г. Организацията на Председателството е мащабно начинание от гледна точка на логистика, човешки капитал, ресурси и не на последно място, политическа визия. Предстоят две години и шест месеца изключително интензивен режим на работа, като гаранция за успех е доброто партньорство и силния политически ангажимент, се казва още в отчета на вицепремиера по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще връчи традиционните Годишни награди
На тържествена церемония днес в „София Хотел Балкан“ Още
Мотивационни механизми и модели представи Петер Оберг в БТПП
Съвместна инициатива с Българо-скандинавската търговска камара Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ обявява старта на номинациите в своите награди за отговорен бизнес 2015
Конкурсът е отворен за всички компании, независимо от техния размер или сфера на дейност Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Борбата с климатичните изменения: към нов световен договор в Париж през 2015 г.
Конференция за измененията на климата ще се проведе в София, паралелно на срещата на върха на ООН в Париж... Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Подготовката за Българското председателство на Съвета на ЕС навлезе в активна фаза
България ще има ангажимент към 2500 събития като председател на Съвета Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN