Брой 244 (1508), 20-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието


Европейската комисия внася днес две законодателни предложения, които улесняват дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа и същевременно засилват контрола от страна на националните органи и митнически служители, целящ да предотврати възможностите небезопасни продукти да се продават на европейските потребители. Тези инициативи имат за цел да подобрят два аспекта на свободното движение на стоки в ЕС.

Ø  Улеснена продажба на продукти в друга държава членка

Принципът за „взаимно признаване“ гарантира, че продуктите, което не са обект на обща за ЕС законодателна уредба, могат по принцип да се движат свободно в единния пазар, ако са законно пуснати на пазара в една от държавите членки. За да може принципът да се прилага на практика по-бързо, по-просто и по-ясно, Комисията предлага нов Регламент за взаимното признаване на стоките.

Ø  Засилен контрол от страна на националните органи, който да гарантира безопасността на продуктите и съответствието им с правилата

Предложеният Регламент относно съответствието и правоприлагането ще спомогне да се изгради по-справедлив вътрешен пазар на стоки и с оглед на това предвижда засилено сътрудничество между националните органи за надзор на пазара.

Предстои проектите за регламенти да бъдат изпратени на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След това те ще се прилагат пряко.

Контекст

През 2015 г. Комисията представи Стратегията за единния пазар — своеобразна пътна карта за изпълнение на поетия от председателя на Комисията Юнкер политически ангажимент изцяло да се разгърне потенциалът на единния пазар и той да се превърне в трамплин за успешното представяне на европейските предприятия в условията на глобалната икономика. Днешните предложения допълват другите инициативи за изпълнението на Стратегията за единния пазар от 2015 г.

Повече информация ще намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе работна среща с Мишел Барние, главен преговарящ за Брекзит
Според проучвания на БТПП, едва 3% от българския бизнес ще бъде засегнат, ако Великобритания напусне ЕС Още
Развитието на глобалната мрежа за здравна туристическа индустрия обсъдиха в Палатата
БТПП и Асоциацията за медицински туризъм с идеи за съвместни инициативи в областта на здравеопазването Още
БТПП препоръчва на фирмите да участват в консултация на ЕК относно справедливото данъчно облагане на цифровата икономика
С цел формирането на политики, насочени към нуждите на заинтересованите страни Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
2,8 млн. лв. ще бъдат предоставени по Закона за насърчаване на инвестициите
По договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите за труд нарастват през третото тримесечие на 2017 г.
Увеличението в индустрията е с 11.5% Още
Минималната работна заплата става 510 лв. от 1 януари 2018 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието
Улесняват се дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство