Брой 244 (1508), 20-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: Разходите за труд нарастват през третото тримесечие на 2017 г.


Публикуваните днес  предварителни данни на Националния статистически институт сочат, че през третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите - с 10.8%, и в строителството - със 7%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 14.8%, "Други дейности" - с 14.4%, и "Образование" - с 13.7%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 2.9%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 6.3%, и "Строителство" - със 7%.

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.1%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 3.1% за "Култура, спорт и развлечения" до 14.5% за "Други дейности".

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе работна среща с Мишел Барние, главен преговарящ за Брекзит
Според проучвания на БТПП, едва 3% от българския бизнес ще бъде засегнат, ако Великобритания напусне ЕС Още
Развитието на глобалната мрежа за здравна туристическа индустрия обсъдиха в Палатата
БТПП и Асоциацията за медицински туризъм с идеи за съвместни инициативи в областта на здравеопазването Още
БТПП препоръчва на фирмите да участват в консултация на ЕК относно справедливото данъчно облагане на цифровата икономика
С цел формирането на политики, насочени към нуждите на заинтересованите страни Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
2,8 млн. лв. ще бъдат предоставени по Закона за насърчаване на инвестициите
По договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите за труд нарастват през третото тримесечие на 2017 г.
Увеличението в индустрията е с 11.5% Още
Минималната работна заплата става 510 лв. от 1 януари 2018 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието
Улесняват се дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство