Брой 14 (524), 21-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия се заема с въпроса за данъчната дискриминация спрямо мобилните граждани на ЕС


В рамките на целева инициатива, предприета от Комисията, данъчните разпоредби на държавите членки трябва да бъдат внимателно прегледани, за да се гарантира, че не са дискриминационни спрямо мобилните граждани на ЕС. Акцентът се поставя както върху икономически активните лица, като например работници и самостоятелно заети лица, така и върху тези, които не са икономически активни, например пенсионерите. С инициативата се допълва и завършва предишен проект, в който се разглеждаше данъчното третиране на трансграничните работници (IP/12/340).

Мобилността на работниците беше определена като един от ключовите фактори за увеличаване на растежа и заетостта в Европа. Според оценките БВП на ЕС-15 се е увеличил в дългосрочен план с близо 1% в резултат на мобилността след разширяването (2004—2009 г.).

Данъчните пречки обаче продължават да бъдат един от основните възпиращи фактори за гражданите на ЕС да напуснат своята държава на произход, за да търсят работа в друга държава членка. Данъчните пречки могат да възникнат както в държавата на произход, така и в новата държава на пребиваване.

Ето защо през цялата 2014 г. Комисията ще извършва задълбочена оценка на данъчните режими на държавите членки, за да определи дали те не поставят мобилните граждани на ЕС в неизгодно положение. Ако бъдат констатирани дискриминация или нарушаване на основните свободи на ЕС, Комисията ще уведоми за това националните органи и ще настоява да бъдат направени необходимите изменения. Ако проблемите продължават, Комисията може да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу съответните държави членки.

Тъй като данъчните пречки продължават да бъдат един от основните възпиращи фактори пред трансграничната мобилност, Комисията работи в много посоки за премахване на пречките пред гражданите на ЕС, например в представеното от нея предложение за справяне с проблема с двойното данъчно облагане (IP/11/1337), за подобряване на прилагането на правата на работниците на свободно движение (IP/13/372, MEMO/13/384) или за засилване на защитата на командированите работници (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Правото да живеят и работят навсякъде в ЕС е едновременно основно право на европейските граждани и ключов инструмент за развиване на общоевропейски пазар на труда. Комисията работи заедно с държавите членки за улесняване на свободното движение на работниците (напр. предложението на Комисията за модернизиране на EURES — общоевропейската мрежа за търсене на работа IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), но също така следи работниците и гражданите на ЕС, пребиваващи в държави, различни от собствената им страна, да не бъдат третирани различно от гражданите на приемащата държава и да ползват същите данъчни предимства както работниците, които са местни граждани.

За повече информация: Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Вицепремиерът Бобева се срещна с членове на Управителния съвет на БТПП, Съвета на председателите и Съвета на браншовите организации
На икономиката и бизнеса им трябват най-вече спокойствие и реформи – тази теза аргументира вицепремиерът Още
Обучение на тема „Медиацията и свързаното с нея транспонирано европейско законодателство”
Как най-бързо и най-икономично да разрешим спор извън съдебната зала Още
Международна специализирана изложба за охрана, сигурност, безопасност СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2014
19 - 22 март 2014 г., Интер Експо Център – София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бургаската палата проведе срещи с директори на професионални гимназии
Основните дискутирани теми бяха свързани с планираното въвеждане на дуалната система на обучение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Дискусия за натрупания от България опит през първия програмен период на европейското финансиране
Отчетоха 63,89% усвоени средства по еврофондовете Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Млекопроизводителите купуват млечни квоти от днес до 30 януари
Квотната борса регулира производството на мляко и млечни продукти... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия се заема с въпроса за данъчната дискриминация спрямо мобилните граждани на ЕС
Целта е премахване на пречките пред гражданите на ЕС, например справяне с проблема с двойното данъчно облагане Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация на българско вино в Центъра на промишлеността на България в Москва
Установяване на делови контакти между български винопроизводители и руски вносители, дистрибутори на вино и с представители на големите руски търговски вериги Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП