Брой 15 (1027), 22-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на Европейската комисия за заетостта и социалната политика през 2015 г.


Европейската комисия представи на 21 януари годишния Преглед на развитията в сферата на заетостта и социалната политика за 2015 г. Това е годишен доклад за най-новите тенденции в областта на заетостта и социалната политика в Европейския съюз, в който се набелязват очакваните предизвикателства и евентуални действия на политиката за тяхното преодоляване.

В тазгодишния преглед се отбелязват положителни тенденции за ЕС. Въпреки постигнатите неотдавна подобрения обаче продължават да се наблюдават огромни различия между държавите членки по отношение на икономическия растеж, заетостта и други важни показатели, свързани със социалната политика и пазара на труда. Много от тези различия са свързани с недостатъчното използване на човешки капитал в няколко аспекта.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Необходимо е да предоставим повече и по-добри възможности за хората в ЕС, особено за тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. Трябва да инвестираме в усъвършенстването на уменията, така че всички жени и мъже в ЕС да могат да реализират пълния си потенциал. За да постигнем растеж и заетост, трябва да инвестираме в хората. Необходимо е да се погрижим трудовото ни законодателство и системите ни за социална защита да са адаптирани към условията на 21-и век, както и да насърчаваме предприемачеството и иновациите. Важна роля в този контекст ще има европейският стълб на социалните права“.

Повече информация може да намерите  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Посолството на Украйна обсъдиха съвместни инициативи
На 18 февруари предстои информационно събитие, посветено на Споразумението за свободна търговия между Украйна и Европейския съюз Още
Изложба на италианския художник Орландо Роза в БТПП
Неотдавна художникът създаде в София дружество Рейнова (Reinova) - в областта на изкуството и живописта Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Бургас и Одрин обсъждат идеи за съвместни проекти
По Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Турция 2014 – 2020 Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МЗХ предлага нова правна рамка и правила за функционирането на агрохранителната верига
Целта е гаранция и доверие на потребителя в качеството на продуктите, които консумира Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Променено е искането за издаване на документи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определен е план-графикът за подготовката на програмата на триото председателства Великобритания-Естония-България
Съвместните приоритети са ключови за успеха на всяко отделно председателство Още
Доклад на Европейската комисия за заетостта и социалната политика през 2015 г.
Инвестициите в хора са жизненоважни за икономическия растеж Още