Брой 15 (1027), 22-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

МЗХ предлага нова правна рамка и правила за функционирането на агрохранителната верига


Министерство на земеделието и храните съвместно с неправителствения сектор предлага изцяло нов законодателен пакет, уреждащ функционирането на агрохранителната верига по начин, гарантиращ безопасността и здравето на потребителя, равнопоставеността на бизнес операторите в сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на обществено обсъждане по законодателните промени в областта на агрохранителната верига. Тя допълни, че с предприетите мерки по промяна на начина на функциониране на веригата се цели гаранция и доверие на потребителя в качеството на продуктите, които консумира.

Законодателният пакет, включва три нови закона -  Закона за хранителната верига, Закона за храните, Закона за оценка на риска по хранителната верига и изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Структуроопределящ ще бъде изцяло новият Закон за храните, каза министър Танева. Тя допълни, още че промените ще ограничат незаконната търговия  и внос, както и ще създадат условия за равнопоставеност на всички стопански обекти, които функционират по агрохранителната верига.

Процесът по прилагането на новата правна рамка ще приключи с  въвеждане на единна информационна система по цялата агрохранителна верига - от фермерите до  хранителните магазини, в които потребителите влизат и избират продуктите, които да си закупят, съобщи още Танева. Тази информационна система ще е публична и достъпна за потребителите – за да има и техен контрол върху обектите, да се намали корупционният натиск и да се гарантират правата на потребителите, каза тя. 

„По този начин, ние ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната верига, с вида на получената  регистрация, права и контрол по тях. Така потребителят ще има възможността, както да получи информация за нарушенията, така и сам да осъществява контрол върху съответния обект, а именно да подава сигнали“, обясни министър Танева. Тя каза още, че крайният консуматор  трябва да бъде сигурен, че това което е написано на етикета, съответства на неговите очаквания. 

Танева посочи, че 1514 инспектори на Българската агенция по безопасност на храните контролират общо 438 052 обекта, а тези, които са за производство на храни и за търговия на едро с храни в системата на Агенцията, са 8504 и се контролират от 700 инспектори. По думите й, ефективните правила за прилагане на агрохранителната верига и обществения контрол ще намалят корупционния натиск , както и до административно облекчаване на операторите и гарантиране на безопасността храни. През 2014 година стойността на закупените хранителни продукти е 9,2 млрд лева.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Посолството на Украйна обсъдиха съвместни инициативи
На 18 февруари предстои информационно събитие, посветено на Споразумението за свободна търговия между Украйна и Европейския съюз Още
Изложба на италианския художник Орландо Роза в БТПП
Неотдавна художникът създаде в София дружество Рейнова (Reinova) - в областта на изкуството и живописта Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Бургас и Одрин обсъждат идеи за съвместни проекти
По Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Турция 2014 – 2020 Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МЗХ предлага нова правна рамка и правила за функционирането на агрохранителната верига
Целта е гаранция и доверие на потребителя в качеството на продуктите, които консумира Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Променено е искането за издаване на документи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Определен е план-графикът за подготовката на програмата на триото председателства Великобритания-Естония-България
Съвместните приоритети са ключови за успеха на всяко отделно председателство Още
Доклад на Европейската комисия за заетостта и социалната политика през 2015 г.
Инвестициите в хора са жизненоважни за икономическия растеж Още