Брой 184 (441), 23-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на ЕК за напредъка във връзка с Европейското научноизследователско пространство


Днес Европейската комисия представи първи подробен анализ на състоянието на единния пазар за научни изследвания, наричан Европейско научноизследователско пространство (ЕНП). Докладът предоставя фактологична база за оценяване на напредъка в целеви области като открити и честни процедури за наемане на работа на изследователи или по-добро разпространение на научни знания. Той показва, че е постигнат известен напредък, но също така че дори изследователските институции с най-добри резултати тепърва трябва да решат някои проблеми преди крайния срок за създаване на ЕНП, определен от лидерите на ЕС — 2014 г. Освен това съществува значителна разлика между институциите с най-добри и с най-лоши резултати (MEMO/13/807).

Целта е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователите, научноизследователските институции и предприятията. Това ще подсили системите за научни изследвания на страните членки, ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще им позволи да си сътрудничат по-ефективно за справяне със сериозни предизвикателства.

Въпреки че в доклада се подчертава, че е постигнат напредък във всички целеви области, в него са откроени няколко области, които остават проблемни. Сред тях са:

  1. публичните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност като процент от общите правителствени разходи спадат в много страни членки;
  2. работата на националните програми за научни изследвания все още се ръководи от различни правила, например относно оповестяването на резултатите, което затруднява транснационалното изследователско сътрудничество;
  3. разработването и въвеждането на инфраструктури като лазери с висок интензитет или изключително големи телескопи е възпрепятствано от финансови, управленски и политически бариери, като често националните правила или високите първоначални инвестиции пречат на достъпа на изследователи от други страни членки до тях;
  4. откритите, прозрачни и основани на заслуги процедури по наемане на работа все още не са масова практика за всички изследователски позиции. Така например повече от половината свободни работни места на европейско равнище все още не се обявяват чрез портала за трудова заетост EURAXESS. Това възпрепятства мобилността на изследователите и може да означава, че не винаги най-подходящият човек е назначаван на дадена позиция;
  5. Неравнопоставеността между половете означава, че талантът на жените изследователи все още се прахосва, като това е и сферата от ЕНП, в която напредъкът е най-слаб.
  6. Относително малко изследователи в Европа са наети в индустрията, като те не са достатъчно подготвени за трудовия пазар.

За повече информация:
Европейско научноизследователско пространство

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България ще запознаe фирмите с новия европейски регламент по отношение етикетирането на храните
Регламентът се прилага спрямо стопански субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига Още
Етиопска компания търси бизнес партньори в България
Интересите са в областта на производството и търговията с малки култиватори и трактори, осветителни тела, генератори, водни помпи и турбини.... Още
Информационен тур „Европейските информационни мрежи без граници”
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Българо-японският курс „Глобален мениджмънт и лидерство” ще бъде представен в Стара Загора
Курсът се провежда по инициатива на Японската агенция за международно сътрудничество - JICA Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум "Недвижими имоти – строителство, услуги и проблеми на пазарната среда"
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Повече разходи за труд – възстановяване на икономиката или изкуствено покачване
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК за напредъка във връзка с Европейското научноизследователско пространство
„Единният пазар“ за научни изследвания е по-близо, но все още не е реалност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Новости в митническият режим на Руската Федерация след приемането на Русия в СТО и митническия съюз между Белорусия, Русия и Казахстан”
Семинар „Енергетика и ефективност в България: италианското ноу-хау в услуга на растежа"