Брой 18 (1777), 25-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема


© CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash

Наличието на остатъци от пестициди в храните може да застраши здравето на хората. Депутатите в ЕП искат прозрачна процедура за одобрение и други подобрения.

Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г. от Европейската агенция за безопасност на храните, са съдържали остатъци от пестициди, като в 3,8% от продуктите тези остатъци са надхвърляли установените лимити. В ЕС пестицидите и активните вещества в тях подлежат на контрол, но в последните години се засилва безпокойството относно процедурата за одобрение, особено след подновяването на разрешителното на хербицида глифозат през 2017 г.


Прозрачност на изследванията за ефекта от пестицидите

През февруари 2018 г. Парламентът сформира специална комисия със задача да проучи процедурата за одобрение на пестициди. На 16 януари 2019 г. депутатите приеха на пленарно заседание доклада на комисията, който се обявява за по-голяма прозрачност на научните изследвания в основата на решението за одобрение на даден продукт.

Депутатите препоръчват всички изследвания, които разглеждат как даден продукт ще повлияе на човешкото здраве, да бъдат публично достояние. Пестицидите и техните активни съставки трябва да бъдат тествани задълбочено, като се взема предвид потенциалния ефект при натрупване и евентуалната дългосрочна токсичност.

Парламентът призовава да се прекрати мащабното използване на пестициди в близост до училища, детски площадки, болници, родилни домове и домове за възрастни хора. Депутатите искат също така да се направи нов научен преглед на изследванията за глифозат.

По-добър достъп до изследвания на храни

През декември 2018 г. Парламентът гласува за актуализация на общото законодателство за храните, покриващо безопасността на храните на всички етапи от веригата на доставки: от отношението към животните и защитата на растенията до самото производство.

Предложените нови правила целят да подобрят публичния достъп до изследвания, използвани от Европейската агенция за безопасност на храните при оценяването на рисковете от хранителните продукти и да гарантират, че тези изследвания са обективни, независими и надеждни.

Предвижда се създаването на общ регистър за поръчаните изследвания, за да може агенцията да проверява дали компаниите задържат обявяването на изследвания с неблагоприятни за тях резултати. Ако има основания за съмнения, Европейската агенция за безопасност на храните ще има право да изисква допълнителни изследвания.

Вещества, смущаващи работата на ендокринната система

При защитата на реколтата от вредители в земеделието се използват вещества, които влияят хормонално и смущават развитието или възпроизводството на такива организми. Рискът е, че тези вещества могат да имат подобен ефект и върху хората и да причиняват рак, диабет или безплодие.

През октомври 2017 г. Парламентът спря предложение на Комисията, което щеше да изключи някои вещества, използвани в пестицидите, от това да бъдат идентифицирани като субстанции, смущаващи работата на ендокринната система.

Насърчаване на безвредни алтернативи

Европейците са закупили био храни за 30,7 млрд. евро през 2016 г., ръст от близо 50% спрямо 2012 г. Депутатите одобриха през 2018 г. промени в правилата за био производството и етикетирането на такива продукти в отговор на същественото развитие на сектора.

Съществуват и пестициди, които не се основават на химически субстанции, а са с естествен характер. Тяхното навлизане на пазара обаче е доста бавно и затова през 2017 г. Парламентът призова за ускоряване на процедурите по тяхното оценяване и одобряване.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-турската търговско-индустриална камара откри представителство в София
Български стоки могат да стъпят на турския пазар със съдействието на Камарата Още
Покана за семинар "Прозрачност в данъчното облагане и задължителна документация по трансферно ценообразуване"
12 февруари 2019 г. в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата подписа Меморандум за сътрудничество с Търговската палата – Сусурлук, Турция
Турската делегация прояви интерес за сътрудничество със земеделски производители, производители на машини за хранително-вкусовия бранш Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-египетски двустранни бизнес срещи
1 февруари 2019 г., Голяма зала на Министерство на икономиката, ул. „Княз Александър І“ №12, София Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова инвестиция за 10 млн. лв. в завод за машиностроене край Пловдив
Компанията ще разкрие нови 100 работни места Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентно ведомство разширява информацията на своя Портал за електронни услуги
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема
Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г. от Европейската агенция за безопасност на храните, са съдържали остатъци от пестициди Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество