Брой 140 (1651), 25-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Открита обществена консултация относно разпоредбите за лятното часово време


Европейската комисия е поела ангажимент да събере мненията на европейските гражданите, заинтересованите страни и държавите членки относно възможните изменения на настоящите разпоредби за лятното часово време. 

Цел на консултацията

След редица искания от страна на граждани, от Европейския парламент и от някои държави от ЕС Комисията реши да проучи функционирането на действащите разпоредби на ЕС за лятното часово време и да прецени дали те следва да бъдат променени.

В този контекст Комисията желае да събере мненията на европейските граждани, заинтересованите страни и държавите членки във връзка с настоящите разпоредби относно лятното часово време в ЕС и относно всяка евентуална промяна на тези разпоредби.

Как да изпратите вашите отговори

Онлайн въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС (без ирландски) и отговорите могат да бъдат изпратени на всеки език на ЕС до 16 август т.г. Въпреки това Ви приканваме, ако е възможно, да попълните въпросника на английски.

По всяко време можете да преустановите попълването на въпросника и да продължите по-късно. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник.

Можете също да качите документи, като например документи за изразяване на позиция, или да ги изпратите на електронния адрес за връзка.

Получените отговори ще бъдат публикувани на тази страница. Ако респондентът възрази срещу публикуването на своите лични данни, отговорите ще бъдат публикувани в анонимна форма. Ако към отговорите бъде приложен документ, той ще бъде публикуван непроменен заедно с тях.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на обществената консултация, да предоставят на Комисията, както и на широката общественост, информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него. Ако дадена организация реши да не предоставя такава информация, официалната политика на Комисията е да публикува съответните отговори сред отговорите от частни лица (Стандарти за консултации, вижте COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вижте COM(2007) 127 от 21.3.2007 г.).

Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер в Регистъра за прозрачност, когато попълвате онлайн въпросника. В такъв случай Вашите отговори ще се разглеждат като представителни за мнението на Вашата организация.

Ако организацията Ви не е регистрирана, можете да я регистрирате сега. След това можете да се върнете на тази страница и да изпратите отговорите си като регистрирана организация.

Системата записва локално въведената от Вас информация, за да има резервно копие, ако сървърът не е достъпен по време на изпращането на въпросника, ако Вашият компютър бъде изключен неочаквано и т.н. Съхраняваните локално данни съдържат идентификационните номера на въпросите и черновата на отговорите. След като успешно изпратите попълнения въпросник до сървъра или запазите негова чернова на сървъра, съхраняваните локално данни се изтриват. Над заглавието на всеки въпросник има опция „Запазване на резервно копие на вашия компютър“, която може да се използва за дезактивиране на тази функция. В такъв случай на Вашия компютър няма да бъдат съхранявани данни.

Вижте също: Помощ за участниците

Към въпросника

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?survey...

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП се проведе обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Насърчаване на предприемачеството“
Представяне на предстоящите през 2018 г. процедури и основни изисквания Още
Заместник-председателят на Съвета на директорите на ЦЕРБ посети БТПП
Състоянието на икономическите връзки със страните от Западните Балкани – във фокуса на срещата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн платформа и мобилно приложение представят дестинациите за гурме и винен туризъм в трансграничния регион България -Турция
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Предстоящо българско участие в 9-то международно медицинско изложение в Тайджоу, Китай
Покана от Селскостопанска асоциация за международни отношения Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Одобрен е проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Съществена част от промените е свързана с поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международно изложение „Re-Build Syria”
1-6 октомври 2018, Дамаск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Открита обществена консултация относно разпоредбите за лятното часово време
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network