Брой 206 (1218), 26-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага мащабна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС


Европейската комисията обяви планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци дружествата на единния пазар. Целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, която благоприятства растежа. Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци.

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък бе предложена за пръв път през 2011 г., като целта бе укрепване на единния пазар за предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха значителен напредък по много основни елементи на предишното предложение, те не успяха да стигнат до окончателно споразумение. След като потърси мнението на държавите членки, предприятия, гражданското общество и Европейския парламент, днес ЕК подсилва елементите в полза на предприятията в предишното предложение, за да помогне на трансграничните дружества да намалят разходите и бюрократичните формалности и да подкрепи иновациите. Днешното предложение ще допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в Европа, като затвори каналите, използвани за избягване на данъци.

За допълнителна информация  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусионен форум ”Президентски избори в САЩ 2016: Поглед от София”
Организиран от Американската търговска камара в България Още
БТПП участва в обсъждане на инициативи за насърчаване участието на МСП в иновационни програми
По покана на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП” Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Кредитори ще могат да искат запор на сметки на длъжници в чужбина
Предвижда проект за допълнение на Гражданско процесуалния кодекс Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Започва вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020
Кандидатите могат да подават заявления до 7 декември 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мащабна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС
Целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, благоприятстваща растежа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален информационен ден за отворения конкурс „Иновативни мрежи за първоначално обучение“ от дейностите Мария Склодовска-Кюри
8 ноември 2016 г. в Българската академия на науките Още