Брой 100 (357), 27-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

България оглави Оперативна група "Китай" в Европейската туристическа комисия


Нели Нанова*, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Пекин, е новият председател на Оперативна група "Китай" на Европейската туристическа комисия (ЕТК). Това стана ясно на 23 май, когато комисията обяви официално окончателните резултати от избора. Решението е взето в Пекин и е подкрепено от страните-участници в групата: Дания, Унгария, Исландия, Малта, Швейцария, Испания, Финландия и Турция.

ЕТК е организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел. Тя е създадена през 1948 г., за да рекламира и стимулира туризма в Европа като цяло и във всяка отделна страна в частност.
 

Нели Нанова (вляво) на посещение в БТПП

В ЕТК членуват 35 национални туристически организации. Комисията подпомага членовете си да обменят информация и да работят в сътрудничество. Тя е в основата на формирането на различни политики за насърчаване на туристическия отрасъл на европейско равнище.

Посредством своите оперативни групи, ЕТК работи на четири основни презокеански пазара: Бразилия, Канада, Китай и САЩ. Стратегическата задача на оперативните групи е промотирането на европейския туристически продукт на тези пазари и привличането на туристическия поток от тях към Европа.

Сред основните отговорности на председателя на Оперативна група "Китай" е осъществяването на контакти с представителите на местната индустрия. В своята нова функция г-жа Нанова ще представлява официално туристическия сектор от Европа на китайския пазар и ще инициира и ръководи маркетинговите дейности, свързани с бранда VisitEurope там. Тя ще отговаря също и за изготвянето на ежегодната програма и планирането на бюджета за туристическа реклама на Европа в Китай.

Гласуването на българската кандидатура е безспорен успех за нашата страна и има стратегическо значение за международния авторитет на България. Изборът на Нели Нанова идва след двегодишни усилия на екипа от туристическия ресор на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Чрез председателството на Оперативна група "Китай" нашата страна ще има водеща роля при формирането на европейските политики в туристическия сектор към един от най-бързо развиващите се пазари в света. Очаква се в близките години Китай да бъде държавата с най-голям потенциал за изходящ туризъм, което е дефинирано в дългосрочната стратегия на ЕТК "Дестинация Европа-2020". След двадесетгодишно членство в Европейската туристическа комисия, България успя да завоюва възможността да ръководи формирането на стратегии и политики, паралелно с отстояването на националните си интереси в позиционирането на китайския туристически пазар.

----------------------------
* През юли 2012 г. на ръководителя на СТИВ Китай Нели Нанова бе връчена втора награда за успешен търговски представител на България. Наградата се връчва ежегодно от БТПП и МИЕТ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предложения за промени в Правилника за работа на Народното събрание
Покана за участие в кръгла маса за либерализация на енергийния пазар и създаване на енергийна борса у нас
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес семинари на тема: „Практически стъпки и оперативни програми за работа с Китай”
Семинарите ще се проведат в различни градове на страната Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България оглави Оперативна група "Китай" в Европейската туристическа комисия
Комисията работи на четири основни презокеански пазара: Бразилия, Канада, Китай и САЩ Още
Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
В София ще се обсъждат икономическите и екологичните ползи от създаването на енергийно ефективно, нисковъглеродно общество в страната ни Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Новата цена на тока: и вълкът сит, и агнето цяло
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Секторен анализ на японската фармацевтична индустрия
Стратегия на правителството за развитието на науката цели да направи Япония водеща световна сила в здравеопазването Още