Брой 164 (674), 27-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Защита на правата върху интелектуална собственост: Близо 36 млн. фалшиви стоки са задържани по границите на ЕС през 2013 г.


Митническите органи в ЕС са задържали почти 36 млн. артикула по подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собственост (ПИС) през 2013 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.

На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19 % от случаите пратките са съдържали лекарства. В 90 % от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение. Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от Китай, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Египет — за храни.

Контекст

Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и е важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научни изследвания, новаторство и трудова заетост. Ефективното прилагане на правата върху интелектуална собственост е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви стоки (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.

Митническите органи в ЕС играят важна роля за недопускането на територията на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на права върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишни доклади за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Докладите, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на права върху интелектуалната собственост в ЕС и са от полза и за други служби на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост, осъществявана от митниците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.

На 10 декември 2012 г. Съветът на министрите на ЕС прие план за действие на Съюза в областта на митниците с цел борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост през периода 2013 – 2017 г. (вж. MEMO/12/967). Стратегическите цели на плана са:

  • ефективно прилагане и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно защитата на правата върху интелектуална собственост от страна на митническите органи;
  • борба с търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, по цялата международна верига на доставки;
  • противодействие на основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост;
  • укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и с правоприлагащите органи.

Полезни връзки:
Целият доклад: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще работи активно чрез свой представител в Енергийния борд
Целта е да бъдат решени важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката Още
БТПП ще съдейства за развитие на търговско-икономическите отношения България - Грузия
Среща с извънредния и пълномощен посланик на Грузия в София Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Излезе от печат книгата „Факти и размисли за Пловдив и окръга - възходът на Пловдивската икономика до 1990 г.“
Автор: д.и.н. Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Васил Щонов: Реформирането на енергийния сектор ще гарантира неговата стабилност в дългосрочен план
Промяната на цената на тока трябва да е плавно, в дългосрочен план, категоричен е министърът Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди промени в посредническата дейност по наемане на работа
Предвижда се отмяна на регистрацията на посредническите договори и отмяна на таксата от 120 лв. , събирана за регистрация на посреднически договор с чужд работодател Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата върху интелектуална собственост: Близо 36 млн. фалшиви стоки са задържани по границите на ЕС през 2013 г.
На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%) Още