Брой 61 (1325), 29-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще протекат преговорите


Британското правителство се очаква да заяви днес, че активира процедурата по член 50 от Договора за ЕС за напускане на Европейския съюз. С това ще бъде дадено начало на период от две години, в който Лондон и Брюксел ще се опитат да постигнат споразумение за условията на оттегляне. Освен това ЕС и Великобритания се очаква да започнат преговори за бъдещите си търговски отношения, макар че тяхното приключване може да отнеме повече време.

Относно член 50
Член 50 от Договора за ЕС очертава начина, по който една страна-членка може да се откаже от членството си. Съответната страна трябва да съобрази решението и стъпките си със собствените си конституционни изисквания. След задействането на процедурата член 50 предвижда период от две години на преговори между страната и ЕС, като този период може да бъде удължен с единодушие от държавите-членки в Европейския съвет.
Макар че целта на преговорите е постигане на съгласие, възможно е до такова да не се стигне.

Две споразумения
ЕС и Великобритания имат две години, за да договорят споразумение за оттегляне, което ще уреди подробностите относно начина на напускане. Условията на бъдещото сътрудничество ще бъдат част от отделно споразумение, което може да бъде договорено значително по-късно.
Ако преговорите са успешни, споразумението за оттегляне трябва да бъде ратифицирано от Великобритания, да бъде одобрено от Европейския парламент, както и от представителите на поне 20 от 27-те оставащи държави-членки в Съвета.
Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС трябва да бъде одобрено от всички държави-членки и от Европейския парламент.

Какво ще включва споразумението за оттегляне
Споразумението за оттегляне следва да покрива въпроси като:

 • Правата на гражданите на ЕС във Великобритания
 • Правата на гражданите на Великобритания, живеещи в други страни от ЕС
 • Поетите финансови ангажименти от Великобритания в качеството й на държава-членка
 • Граничен контрол (особено на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия)
 • Седалището на агенции на ЕС
 • Международни ангажименти, поети от Великобритания в качеството й на държава-членка (например, по споразумението за климата от Париж)

Споразумението за бъдещите отношения
Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС би следвало да изясни условията на сътрудничество по широк спектър от въпроси като борбата с тероризма, околната среда, изследванията, образованието и др.
Една от ключовите теми ще бъде условията на търговия в бъдеще. Споразумението може да засяга евентуални мита, стандарти за стоките и процедури за разрешаване на спорове.

Как ще протекат преговорите
След задействането на член 50 Европейският съвет трябва да одобри напътствия, служещи за основа за позицията на ЕС в преговорите. Те могат да започнат в близките седмици и ще бъдат водени от бившия еврокомисар Мишел Барние. Съветът може по всяко време да поясни или да актуализира своите напътствия.
В изказванията си пред Европейския парламент г-н Барние подчерта няколко ръководни принципа в преговорите:

 • четирите свободи на движение в ЕС (за стоките, услугите, хората и капитала) не могат да бъдат разделяни
 • всяко едно преходно споразумение трябва да има ясно определен срок на действие
 • членството на ЕС трябва да остане във всички случаи най-изгодният статут за всяка една държава
 • новите отношения трябва да спазват правилата за честната конкуренция и да поставят всички на равноправна основа
 • трябва да се отчита балансът на права и задължения, договорени със страни извън ЕС
 • желателно е близко сътрудничество в областта на отбраната и сигурността

Какво ще се случи, ако няма споразумение
Ако не бъде постигнато споразумение и не бъде договорено удължаване на срока на преговорите, Великобритания автоматично излиза от Европейския съюз след изтичането на двегодишния период. В случай, че няма споразумение за търговските отношения, страната ще трябва да търгува с ЕС съгласно правилата, зададени от Световната търговска организация (СТО).

Научете за процедурата и за ролята на Европейския парламент ТУК.

Източник: Информационен портал на Европейския парламент

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Какво ще поиска българският бизнес от новия кабинет
Цветан Симеонов в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria Още
БТПП участва в Мартенската сесия на Европейския икономически и социален комитет
В програмата е включен широк кръг въпроси от актуалния дневен ред на Европейския съюз Още
Нови членове на Палатата
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
МОН и CEDEFOP ще проучват търсените умения на трудовия пазар
Целта е професионалните училища и центровете за професионална подготовка да ориентират обучението спрямо потребностите на работодателите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас
За създаване на работни места, намаляване на потреблението на енергия и ресурси и повишаване на продуктивността на предприятия Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България ще подпише Споразумение с Малта за продажба на емисии
Очаква се страната ни да разполага със значителни излишъци и до края на 2020 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Китай стартира електронна страница на инициативата “Един пояс, един път”
Представители на Посолството на България в Пекин са участвали в среща, посветена на този мащабен проект Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще протекат преговорите
Сред ключовите теми ще бъдат условията на търговия в бъдеще, евентуални мита, стандарти за стоките... Още