Брой 22 (532), 31-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕП се готви да опрости признаването на официални документи в Европа


Ако живеете в друга страна, едно от най-неприятните неща е сблъсъкът с местните административни формалности. Имате ли официален превод на Вашия акт за раждане, легализирано ли е брачното Ви свидетелство? Всичко това губи време и средства и прави живота в чужбина малко по-сложен, отколкото може да бъде. С цел да облекчи свободното движение в ЕС Европейският парламент ще гласува на 4 февруари нов регламент, опростяващ процедурите за приемане на определени официални документи.

Законодателният акт ще елиминира редица формални изисквания, които пораждат разходи на пари и време за гражданите и бизнеса и ще направят по-лесно например признаването на акт за раждане, регистрацията на имот или на фирма, сключването на брак или получаването на документ за самоличност. Новите правила регламентират:

Освобождаването на официални документи от нуждата да бъдат легализирани (т.е тяхната достоверност да бъде потвърдена от страната-издател, например с апостил)

Приемането на незаверени копия или преводи

Създаването на стандартни формуляри за документи в ЕС, което елиминира нуждата от превод

Подобряването на административното сътрудничество между страните в ЕС, като проверката на автентичността на документите ще се прави чрез т.нар. Информационна система за вътрешния пазар.

В обхвата на законодателството влиза изключително широк кръг официални документи: за раждане, смърт, име, брак, регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местопребиваване, гражданство, национална принадлежност, недвижимо имущество, правен статут и представителство на дружество, права на интелектуална собственост и съдебно минало.

Към момента гражданите и фирмите трябва да доказват автентичността на всички тези документи и да представят заверени копия и легализирани преводи.

Докладчик на ЕП по темата е Бернхард Рапкай (С&Д, Германия), а неговият доклад бе одобрен от комисията по правни въпроси на 17 декември 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира Mладежки национален конкурс
Целта е да се насърчи иновативността и предприемаческия дух на младите хора чрез стимулиране разработването на проектни идеи Още
БТПП предлага безплатни митнически консултации през февруари
Целта е да се подкрепят експортно ориентираните компании Още
Покана за участие в дискусия "Споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ - възможности и предизвикателства"
Търси се гледната точка на бизнеса за въздействието и изгодите от сключването на Споразумението Още
Процедури за определяне на изпълнител – „избор с публична покана”
Краен срок за получаване на оферти: 16:00 ч. на 07.02.2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-беларуски бизнес форум
6 февруари 2014, хотел „Шератон”, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
Ако през 2013 г. те не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обсъждане документ относно "Засилване на ролята на частния сектор в постигане на обхватен и устойчив икономически растеж в развиващите се страни"
Предложението се предвижда да бъде прието през април 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП се готви да опрости признаването на официални документи в Европа
Законодателният акт ще елиминира редица формални изисквания, които пораждат разходи на пари и време за гражданите и бизнеса Още