Брой 105 (1369), 06-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

5G: ЕС трябва да превърне технологията в мотор на растежа


Страните в ЕС трябва да действат координирано, за да извлекат ползите от новото поколение мобилен интернет, заявява Парламентът в резолюция.

Появата на коли, които си обменят информация, за да избегнат пътни произшествия, и извършването на медицински операции от другия край на света скоро могат да станат реалност благодарение на новото пето поколение мобилен интернет 5G. То обещава висока скорост и кратко време за реакция, но изисква сериозни инвестиции и подкрепа от властите. На 1 юни Европейският парламент подкрепи план от действия за въвеждането на 5G навсякъде в ЕС, като акцентира върху нуждата от координация.

Докладчикът на ЕП Михал Бони (ЕНП, Полша) подчерта, че страните в ЕС трябва да създадат условия за инвестиции в технологията. „Необходими са опростяване на правната рамка, гъвкави модели за съвместно инвестиране и дългосрочна яснота“.

Парламентът подчерта, че определянето на радиочестоти за 5G навреме и по организиран начин ще помогне да се избегне фрагментиране на пазара. При въвеждането на 4G се получиха забавяния поради липсата на координация в ЕС, припомниха депутатите.

ЕС е заделил 700 млн. евро за разгръщане на технологията чрез схема за публично-частно партньорство, стартирала през 2013 г. Очаква се към тези средства да се добави частно финансиране, за да достигне общият бюджет до 3,5 млрд. евро до 2025 г.

Според Комисията осъществяването на плана за действия за 5G може да създаде два милиона работни места. Планът предвижда стартирането на 5G търговски услуги до 2020 г., а покритието трябва да обхване всички градски зони и основни пътни артерии до 2025 г.

Парламентът ще гласува през юли нови правила, които ще направят инвестициите в мрежи по-привлекателни за компаниите. Те ще включват уеднаквяване на стандартите за използване на радиочестотите и налагането на минимален срок на лицензите от 25 години.

В отделна резолюция, приета на 1 юни, Парламентът призова за цифровизация на европейската промишленост. Докладчикът на ЕП Райнхард Бютикофер (Зелени/ЕСА, Германия) заяви: „Цифровизацията може да помогне за подобряване на условията на труд, като предложи на служителите по-удобно работно време“.

Повече информация 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 121-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати в Брюксел
Обсъждане на актуални теми от европейския икономически дневен ред Още
Покана за семинар „По-големи възможности за малкия бизнес: конкурентоспособни днес и утре“
Участниците ще могат да зададат конкретни въпроси към лектора и да получат експертен съвет от представителите на Mastercard Още
Кръгла маса „Финансовите инвеститори в подкрепа на иновативните стартъпи и МСП, учредени от студенти и младежи”
21 юни 2017 г. от 15,00 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
ФИНАНСИ
МФ публикува указание за прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа
Крайният срок за представяне на предложения за проекти по конкурсите е 21 септември 2017 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Храните и международните стандарти на ISO
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Делхи: Съществуват добри възможност за допълнително увеличаване на българския износ за Индия
През първото тримесечие на т. г. е отбелязан ръст от 189% на българския износ за Индия (по данни на НСИ) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
5G: ЕС трябва да превърне технологията в мотор на растежа
Да извлекат ползите от новото поколение мобилен интернет Още