Брой 46 (806), 10-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски парламент: Край на непрозрачните такси при разплащането с карти


©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK /T. Olson

Таксите, които банките начисляват на търговците при трансакции с дебитни и кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според законодателството прието от Парламента днес. Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляването на разходите за картодържателите.

  • За трансграничните трансакции с дебитни карти договореното ограничение е на стойност 0,2% от стойността на сделката. 
  • По настояване на Парламента същият таван от 0,2% ще важи и за вътрешни разплащания след преходен период от 5 години, в рамките на който държавите членки могат да ограничават средната претеглена цена на всички вътрешни трансакции в рамките на дадена картова схема до 0,2%. 
  • За по-малки национални трансакции с дебитна карта страните членки могат също така да определят максимална фиксирана такса от €0,05 на сделка след петгодишен преходен период. 
  • За трансакции с кредитни карти таксите ще бъдат ограничени до 0,3% от стойността на сделката и страните членки могат да определят по-ниска такса за вътрешните разплащания с кредитни карти. 

Търговците и картодържателите следва да се възползват от по-ниските такси

Понастоящем търговците често са задължени да приемат всички карти при условията, поставени от компаниите, издали картите. Съгласно новите правила търговците, които избират картова платежна схема, ще трябва да приемат само карти, включени в тази схема, които са предмет на посочените правила за ограничение. Ако търговците установят тази практика, може да се окаже, че те приемат по-малко видове карти, но таванът на таксите следва да води до по-ниски разходи както за търговците, така и за купувачите.

Изключения: корпоративни карти и „тристранни“ схеми

Новите правила няма да се прилагат по отношение на т.нар. тристранни картови схеми като например Diners и American Express (при които участва само една банка), при условие че картата е издадена и се обработва по същата схема. За търговските карти, използвани само за плащане на бизнес разходи, тези правила също няма да важат.

След три години правилата ще се прилагат и за тристранните картови схеми, които лицензират други оператори да издават карти и по този начин да заобикалят закона, като де факто функционират като четиристранни картови схеми.

Правилата за таван на таксите не засягат тегленето на пари в брой от банкомати.

Следващи стъпки

След като се гласуват от Парламента правилата трябва да бъдат официално одобрени от Съвета. Те ще влязат в действие шест месеца след влизането в сила на законодателството.

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговското изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива в петък, 13 март
Възможност за пряк контакт с над 80 български производители и търговци Още
Среща в Киев с председателя на Украинския съюз на индустриалците и предприемачите
БТПП и Съюзът ще си партнират на базата на договор за сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обявиха старта на общата българо-румънска мрежа от видео-конферентни центрове
Организации от България и Румъния ще споделят презентации, дискусии, лекции в реално време Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад в строителството през януари
Определя се от отрицателния темп при сградното строителство; при гражданското строителство е регистрирано увeличение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски парламент: Край на непрозрачните такси при разплащането с карти
Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляването на разходите за картодържателите Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Татарстан – възможности за инвестиции
Един от най-динамично развиващите се региони на Русия предлага благоприятна среда на чуждестранните инвеститори Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търговска мисия до Виетнам, 26-30 октомври 2015 г.
Организаторите покриват 45% от разходите за настаняване (5 нощувки в 4 или 5 * хотели) Още
Открита тръжна процедура от пристанище Хайфа за доставка на гориво.
Крайният срок за подаване на документи е 13 май 2015 г. Още