Брой 46 (806), 10-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Обявиха старта на общата българо-румънска мрежа от видео-конферентни центрове


При голям интерес от страна на регионалните и местните власти, образователните институции, НПО, фирми и медии премина пресконференцията, на която Търговско-промишлената палата Враца обяви установяването на мрежа от видео-конферентни центрове за интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния българо-румънски регион.

Информационното събитие на 6 март 2015 беше първото от поредицата пресконференции в региона за оповестяване на целите и очакваните резултати от проект „Заедно в реално време: мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион”, по който работи Търговско-промишлената палата Враца в качеството си на партньор на Русенската търговско-индустриална камара, Сдружение „Общество „Идеин”, Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова и Търговско-индустриалната и земеделска камара – Кълъраш.

Мрежата от четири центъра в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш и една мобилна станция е главният резултат на проекта, чрез който партньорите ще подобрят комуникационната инфраструктура в региона, където съществуват проблеми с достъпността до съседните територия и изолация от икономическите центрове на двете държави. Нейното изграждане ще бъде факт в края на лятото.

Видео-конферентната технология позволява обмен на гласова и визуална информация, а също така и на данни. Бъдещите потребители могат да споделят презентации, да водят дискусии, да изнасят лекции. Прилагането на видео-конферентната технология намалява необходимостта от пътуване, съответно и разходите за транспорт, вредното влияние върху околната среда, стреса и пътните инциденти.

Проектът „Заедно в реално време” се изпълнява от петте партньорски организации до края на ноември 2015 година. Той е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговското изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива в петък, 13 март
Възможност за пряк контакт с над 80 български производители и търговци Още
Среща в Киев с председателя на Украинския съюз на индустриалците и предприемачите
БТПП и Съюзът ще си партнират на базата на договор за сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обявиха старта на общата българо-румънска мрежа от видео-конферентни центрове
Организации от България и Румъния ще споделят презентации, дискусии, лекции в реално време Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад в строителството през януари
Определя се от отрицателния темп при сградното строителство; при гражданското строителство е регистрирано увeличение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски парламент: Край на непрозрачните такси при разплащането с карти
Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляването на разходите за картодържателите Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Татарстан – възможности за инвестиции
Един от най-динамично развиващите се региони на Русия предлага благоприятна среда на чуждестранните инвеститори Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търговска мисия до Виетнам, 26-30 октомври 2015 г.
Организаторите покриват 45% от разходите за настаняване (5 нощувки в 4 или 5 * хотели) Още
Открита тръжна процедура от пристанище Хайфа за доставка на гориво.
Крайният срок за подаване на документи е 13 май 2015 г. Още