Брой 174 (431), 09-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският монитор на свободните работни места подчертава нарастващите възможности за работа в здравеопазването


Засилващото се търсене на работна ръка в сектора на здравеопазването се потвърждава от последния Европейски монитор на свободните работни места (EVM), публикуван от Европейската комисия. Заетостта в здравния сектор в ЕС е нараснала с почти 2 % на годишна основа между 2008 г. и 2012 г. Това се дължи на съчетание от фактори — застаряващо население, напредък в областта на технологиите и леченията, очаквания на хората за по-качествени услуги и обръщане на по-голямо внимание на профилактиката. През 2012 г. почти 1 милион души са били наети на работа в сектора на здравеопазването.

Въпреки това мониторът отчита намаляващо общо търсене на трудовия пазар в ЕС, като през четвъртото тримесечие на 2012 г. свободните работни места са били с 6 % по-малко, отколкото през същия период на 2011 г. През четвъртото тримесечие на 2012 г. броят на наетите на работа е намалял в повечето основни професионални групи, като за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. той е спаднал в групата на „специалистите“ (с 5 %).

Професиите с най-висок растеж на броя на заетите в тях — след работниците, предоставящи персонални грижи по домовете (в сектора на здравеопазването) — са били разработчиците и анализаторите на софтуерни приложения, предоставящите административни и специализирани секретарски услуги, работещите в минното дело, специалистите с контролни функции в промишлеността и строителството и началните учители и учителите в детски ясли и градини.

Комисарят по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване Ласло Андор заяви: „Европейският монитор на свободните работни места дава възможност на търсещите работа да открият кои сектори предлагат най-добри перспективи за намиране на работа. Той също така помага на публичните власти да инвестират в обучение на хора за придобиване на необходимите умения, за да се избегне недостиг. Последният доклад потвърждава, че здравеопазването е един от секторите с най-голям потенциал за създаване на работни места в Европа и показва къде инвестициите в обучение са спешно необходими“.

В периода между четвъртото тримесечие на 2011 г. и последното тримесечие на 2012 г. предоставянето на персонални грижи по домовете се нареди на първо място сред бележещите най-бърз растеж професии. Три други професии от сектора на здравеопазването намират място сред 25-те професии с най-бърз растеж: медицински сестри и акушерки, приложни специалисти в областта на медицината и фармацията и други професионалисти в сферата на здравеопазването, например зъболекари, фармацевти, физиотерапевти. В средносрочен план най-обещаващи са перспективите за заетост за медицински сестри и акушерки.

В доклада се отбелязва също, че на редица страни може да се наложи да се справят с предизвикателството на застаряваща работна ръка в здравния сектор. Например повече от 40 % от здравните работници в България и балтийските държави са на възраст между 50 и 64 години, което е значително над средното за ЕС равнище.

Повишаването на броя на наетите на работа в здравния сектор контрастира с общата тенденция, отразена от Европейския монитор на свободните работни места, показваща спад на наемането на работа с около 4 % в ЕС-27 в периода между последните тримесечия на 2011 и 2012 г. В повечето професионални групи броят на наетите на работа е намалял, като той е спаднал за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. при специалистите. Същевременно броят на наетите на работа лица с висше образование е нараснал с 2 %, което може да означава, че повече специалисти са приели работни места, изискващи по-ниска от тяхната квалификация.

Потенциалът за растеж в областта на дългосрочните грижи ще бъде в центъра на вниманието на конференцията „Повече и по-добри работни места в сектора на услугите за грижи в домашни условия“ на 12 септември в Брюксел, организирана от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Контекст

Професиите в сектора на здравеопазването са сред „най-проблемните професии“ в Европа, където попълването на свободните работни места е трудно, сочи Докладът за незаетите работни места и наемането в Европа за 2012 г. на Европейската комисия.

Според анализ на основните тенденции по отношение на медицинските сестри и акушерките в Панорама на уменията в ЕС съчетание от фактори допринася за несъответствието между търсене и предлагане: недостатъчен брой обучени медицински сестри, конкуренция за медицински сестри в световен мащаб, значително търсене на заместници, тъй като все повече медицински сестри и акушерки наближават пенсионна възраст, високи равнища на отпадане, заплащане и условия на труд, както и липсата на готовност за тежък физически труд.

Европейският монитор на свободните работни места е бюлетин, който се публикува всяко тримесечие от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тази публикация е част от водещата инициатива в „Европа 2020“ „Програма за нови умения и работни места“.

За повече информация:

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Още информация за Европейския монитор на свободните работни места

 

НОВИНИ ОТ БТПП
“Време е действието да замени реториката,” заяви МОР на срещата на G20 в Санкт Петербург
В доклада за бизнес развитие за 2013 г. на Световната банка се подчертава, че реформите в много страни на практика са увеличили тежестта върху малките и средни предприятия, което ги затруднява да се развиват и да наемат работна ръка Още
Мобилното приложение на БТПП вече е достъпно за Apple и Android потребители
Среща с новия изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Представени бяха приоритетите на БАИ и услугите, ориентирани към бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал на виното и културното наследство Августиада
Той ще се проведе за втори път в Стара Загора от 18 до 20 октомври 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в помощ на бенефициентитe
Практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Промените са с оглед необходимостта от удължаване на 6-месечния срок за изчерпване на наличните в търговския оборот количества бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският монитор на свободните работни места подчертава нарастващите възможности за работа в здравеопазването
Това се дължи на съчетание от фактори — застаряващо население, напредък в областта на технологиите и леченията, обръщане на по-голямо внимание на профилактиката Още