Брой 174 (431), 09-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в помощ на бенефициентитe


В продължение на усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за повишаване на капацитета на бенефициентите екипът на програмата подготви кратък наръчник за най-съществените моменти при отчитането на проекти. Той съдържа практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане. Наръчникът е публикуван на сайта на програмата в рубриката "За Бенефициенти - Документи" и ще бъде раздаван по време на организираните обучения за бенефициенти. Документът допълва вече разработеното през 2012 г. общо Ръководство за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Анализ на ОПАК показва, че съществуват някои основни проблеми при изпълнението на проектите, които оказват влияние върху цялостното изпълнение на програмата:

  • слабости в подготовката, откриването и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти по ОПАК;
  • забавяне в изпълнението на одобрените графици за планирани обществени поръчки;
  • забавяне в изпълнението на дейностите в резултат на обжалване на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • забавяне в изпълнението на дейности по проектите в резултат от честа смяна на екипите за организация и управление;
  • неясни критерии за подбор, възлагане и отчитане на работата от лица, наети по граждански договори;
  • непълни или липсващи документи, доказващи извършването на конкретна дейност от одобреното проектно предложение;
  • изплащане на възнаграждение на едни и същи лица, изпълняващи идентични дейности.

С цел засилване темпа на одобряване на разходите по проекти екипът на ОПАК значително скъси сроковете за верификация. В допълнение към това се организират регулярни срещи с бенефициентите по време на тяхното изпълнение с цел правилно и коректно изпълнение и отчитане на проектите както и депозиране на искания за плащане. Управляващият орган на ОПАК изготвя помагала, инструкции, най-често срещани грешки и насоки за изпълнение на проекти по програмата. След сключване на нови договори задължително се провеждат  обучения на бенефициентите за правилно изпълнение на проекти и минимизиране на риска от налагане на финансови санкции за неточно прилагане на правилата за управление и изпълнение на проекти, финансирани със средства на Европейския социален фонд и държавния бюджет.

В последния доклад по сертификация № 28/31.08.2013 г. до Европейската комисия Управляващият орган на ОПАК поиска възстановяване на разходи по проекти в размер на близо 13 млн. лв.

Наръчник за бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет"

 

НОВИНИ ОТ БТПП
“Време е действието да замени реториката,” заяви МОР на срещата на G20 в Санкт Петербург
В доклада за бизнес развитие за 2013 г. на Световната банка се подчертава, че реформите в много страни на практика са увеличили тежестта върху малките и средни предприятия, което ги затруднява да се развиват и да наемат работна ръка Още
Мобилното приложение на БТПП вече е достъпно за Apple и Android потребители
Среща с новия изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Представени бяха приоритетите на БАИ и услугите, ориентирани към бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал на виното и културното наследство Августиада
Той ще се проведе за втори път в Стара Загора от 18 до 20 октомври 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в помощ на бенефициентитe
Практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Промените са с оглед необходимостта от удължаване на 6-месечния срок за изчерпване на наличните в търговския оборот количества бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският монитор на свободните работни места подчертава нарастващите възможности за работа в здравеопазването
Това се дължи на съчетание от фактори — застаряващо население, напредък в областта на технологиите и леченията, обръщане на по-голямо внимание на профилактиката Още