Брой 32 (542), 14-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-строги мерки срещу трансграничните измами с ДДС


Като част от засилващата се борба с данъчните измами, ЕС планира да задълбочи сътрудничеството си със съседни страни по отношение на ДДС.

ДДС, който се начислява при продажбите на стоки и услуги, е един от основните източници на данъчни постъпления за правителствата — над 700 млрд. евро годишно в страните от ЕС.

Всяка година обаче почти една пета от потенциалните приходи от ДДС в ЕС не постъпват в държавните бюджети. Според оценки през 2011 г. не е платен ДДС на стойност около 193 млрд. евро (1,5% от БВП), поне отчасти поради измами с ДДС.

Акцент върху електронните услуги

Според оценки особено много са измамите с ДДС с участието на лица от страни извън ЕС в бързо развиващите се сектори на телекомуникациите и електронната търговия, тъй като измамниците често се възползват от разликите между държавите и липсата на обмен на информация между тях.

Услуги, предлагани по електронен път, например изтегляне на музика и филми, често се предоставят от сървъри и предприятия от страни извън ЕС.

В сравнение с традиционните сделки при този вид покупки често е по-трудно да се идентифицират доставчиците, клиентите и мястото на доставка. В резултат от това е по-трудно да се проследи дали ДДС е платен.

Ограничаване на вредите за икономиката от данъчните измами

ЕС се надява чрез по-тясно сътрудничество с международни партньори да разработи по-ефективни инструменти за борба с данъчните измами и така да помогне на държавите да събират дължимите данъци и да допринесе за защитата на публичните финанси.

Във връзка с проблема Комисията предлага да започнат официални преговори с Русия и Норвегия за подобряване на административното сътрудничество по отношение на ДДС. Предварителни разговори са проведени и с Канада, Турция и Китай.

Сред предложените мерки са насърчаване на националните данъчни органи да обменят повече данни за дейностите на данъкоплатците, включително да си предоставят взаимен достъп до бази данни. Подобно сътрудничество вече съществува между страните от ЕС, но не и с най-големите търговски партньори на Съюза.

В условията на все по-глобализираща се икономика със споразумения за сътрудничество като тези, по които ще се преговаря с Русия и Норвегия, ще се подобри разкриването на измами с ДДС и предприемането на мерки срещу тях, с което ще се намалят финансовите загуби за държавните бюджети. Подобни загуби на приходи водят до допълнителна данъчна тежест в размер на милиарди евро годишно за честните данъкоплатци.

План за действие за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Хасковският бизнес се срещна с премиера Пламен Орешарски и министри
Повече от два часа дискусии по икономическите мерки на кабинета Още
Посолството на САЩ ще представи на деловите среди своите дейности и услуги
Ще се обсъдят търговски, икономически, селскостопански и консулски въпроси Още
Среща с временно управляващия Посолството на Грузия в София
Предстоящото подписване на Споразумение за свободна търговия между Грузия и Европейския съюз – основна тема на разговора Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Туристически маршрут "По пътя на виното" от Видин до Зайчар
Видинската търговско-промишлена палата и Агенцията за предприемачество в град Зайчар, Сърбия създават екипи за работа по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще придружава Президента на Република България във Великобритания, 17-19 март 2014 г.
Икономическият фокус ще бъде партньорство в областите: ИТ и аутсорсинг, автомобилостроене, дистрибуция, текстил, инфраструктура и строителство Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година
Най-голям дял в реализираната добавената стойност има секторът на услугите Още
Общият доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. се повишава с 6,1%
54% от общия доход се формират от работна заплата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
В проекта електронното правосъдие се разглежда като набор от средства.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-строги мерки срещу трансграничните измами с ДДС
ЕС планира да задълбочи сътрудничеството си със съседни страни по отношение на ДДС Още
12 страни-членки призоваха ЕК да не разрешава отглеждането на генномодифицирана царевица
България е сред страните, изпратили съвместно писмо до комисаря по здравеопазването Още