Брой 32 (542), 14-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година


През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутния вътрешен продукт (БВП) нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо третото тримесечие на 2013 г. Това сочат експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). 

Според оценките за четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП в номинално изражение достига 21,321 млрд. лв.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 18,569 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (71,5%), следван от индустриалния (24,6%) и аграрния сектор (3,9%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82,2%), което в стойностно изражение възлиза на 17,532 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4,946 млрд. лв. и заема 23,2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Най-голям ръст през четвъртото тримесечие на 2013 г. бележат индивидуалното потребление - с 0,2% и износът на стоки и услуги - с 0,1%. Спад бележат вносът на стоки и услуги - с 4% и бруто образуването в основен капитал - с 0,8%.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година. През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на същата година брутната добавена стойност нараства с 0,7%. Увеличение е регистрирано и в трите икономически сектора - аграрен, индустрия и услуги - съответно с 4,3, 1,3 и 1,7%.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление - с 2,9%, в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо четвъртото тримесечие на предходната година - с 0,7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9,4%, а вносът на стоки и услуги - с 4,8%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Хасковският бизнес се срещна с премиера Пламен Орешарски и министри
Повече от два часа дискусии по икономическите мерки на кабинета Още
Посолството на САЩ ще представи на деловите среди своите дейности и услуги
Ще се обсъдят търговски, икономически, селскостопански и консулски въпроси Още
Среща с временно управляващия Посолството на Грузия в София
Предстоящото подписване на Споразумение за свободна търговия между Грузия и Европейския съюз – основна тема на разговора Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Туристически маршрут "По пътя на виното" от Видин до Зайчар
Видинската търговско-промишлена палата и Агенцията за предприемачество в град Зайчар, Сърбия създават екипи за работа по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще придружава Президента на Република България във Великобритания, 17-19 март 2014 г.
Икономическият фокус ще бъде партньорство в областите: ИТ и аутсорсинг, автомобилостроене, дистрибуция, текстил, инфраструктура и строителство Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година
Най-голям дял в реализираната добавената стойност има секторът на услугите Още
Общият доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. се повишава с 6,1%
54% от общия доход се формират от работна заплата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
В проекта електронното правосъдие се разглежда като набор от средства.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-строги мерки срещу трансграничните измами с ДДС
ЕС планира да задълбочи сътрудничеството си със съседни страни по отношение на ДДС Още
12 страни-членки призоваха ЕК да не разрешава отглеждането на генномодифицирана царевица
България е сред страните, изпратили съвместно писмо до комисаря по здравеопазването Още