Брой 198 (455), 11-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Участвайте в последния дебат онлайн за Месеца на Единния пазар с председателя Барозу


На 14 октомври ще бъде отбелязано началото на четвъртия и последен кръг интерактивни онлайн дебати на живо — този път за електронната търговия — между гражданите, предприятията, организациите и създателите на политики в рамките на Месеца на Единния пазар. Това е възможност за гражданите и заинтересованите страни да направят предложения за бъдещето на ЕС и да обсъдят тези предложения онлайн, в реално време с други граждани, заинтересовани страни, длъжностни лица и лидери, както и експерти от цяла Европа. Комисията отново прибягва до световната мрежа, за да включи гражданите и гражданското общество в програмата си за изготвянето на политики. Форумът онлайн предлага на заинтересованите страни пряка и незабавна комуникация със създателите на политиките в Брюксел. Посредством месеца на Единния пазар, форумът беше домакин на последователни дебати по четири теми: работни места, социални права, банки и електронна търговия на всички 24 езика на ЕС.

Комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите — Мишел Барние, заяви: „Купуването, продаването и общуването онлайн създават много възможности за предприятията и потребителите. Въпреки това, остават още много препятствия: за продавачите онлайн например може да бъде трудно да знаят задълженията си по отношение на ДДС и защитата на данни. Същевременно, купувачите онлайн твърде често биват препращани към уебсайта, предназначен за собствената им държава, където нямат достъп до същите предложения, или пък тяхната чужда банкова карта бива отказвана в момента на плащането. Приканвам всички в следващите дни да споделят такива препятствия и да направят предложения за подобрения. Твърдо вярвам, че за нас тук в Брюксел идеите, родени по места, са източник на вдъхновение, когато става въпрос за идентифициране на оставащите пречки пред Единния пазар, и когато ЕС трябва да действа, за да направи живота на гражданите по-лесен.

Дебатите ще продължат от понеделник до сряда (14—16 октомври) по повече от 100 предложения за политиката в областта на електронната търговия от 24 държави, които вече са подадени от гражданите онлайн и които варират от предложение за неограничен достъп онлайн до музика, книги и филми в целия Европейски съюз, до инициатива, която да създаде механизъм за бързо действие в случаите, в които производители, доставчици или разпространители не изпълнят задължението си за доставка на стоки някъде в ЕС. В допълнение, онлайн ще се проведат 26 сесии на живо на 14 различни езика с участието на представители на гражданското общество и на институциите на ЕС. На 16 октомври председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу ще води онлайн заключителния разговор за Месеца на Единния пазар.

Идеи могат все още да се подават чрез платформата онлайн. На www.yourideasforeurope.eu са публикувани почти 750 идеи, дадени от различни заинтересовани страни и граждани. На 23 септември бяха открити за дебат идеите, свързани с работните места, на 30 септември — идеите, свързани със социалните права, на 7 октомври — идеите, свързани с банките, а на 14 октомври ще бъдат открити за дебат идеите, свързани с електронната търговия.

Независими модератори ще обобщят резултатите от тези обсъждания — идеите, които участниците считат, че могат да променят Европа. Те ще бъдат включени и в заключителния доклад, който ще се публикува и може да бъде използван в бъдещата работа на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Япония у нас посети БТПП
Предмет на обсъждане бяха икономическата ситуация в България, както и тенденциите в развитието на японската икономика Още
Индийският съвет за насърчаване износа на инженерингови стоки кани български фирми да участват в „India Engineering Sourcing Show 2014"
Изложението ще се проведе в гр. Мумбай, в периода 22 - 24 януари 2014 г. Още
INDORAMA Synthetics проучва инвестиционните възможности в сектор полиестерни влакна
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Инвестиционна конференция с двустранни бизнес срещи, Тбилиси, 12 ноември 2013 г.
Инициативата е на Европейския съюз в рамките на проекта „East Invest“ Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ изготви Анализ на пенсиите за осигурителен стаж и възраст за периода 2000-2012 г.
Чрез набор от показатели са анализирани тенденциите в броя на изплащаните и новоотпуснатите пенсии Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
НСИ: Ръст със 7,9% на общия износ на България за периода януари – август
През август общото външнотърговско салдо е положително Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Депутатите в Европейския парламент забраниха използването на кадмий в батериите на електроуредите
Забраната ще влезе в сила на 31 декември 2016 година Още
Участвайте в последния дебат онлайн за Месеца на Единния пазар с председателя Барозу
Темата на дебата е електронната търговия Още