Брой 191 (448), 02-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Емили О'Райли започва своя мандат като Европейски омбудсман


След избора на Европейския парламент през юли, Емили О'Райли напуска поста Омбудсман на Ирландия и започва работа като Европейски омбудсман от 1 октомври 2013 г. Тя поема длъжността от оттеглилия се П. Никифорос Диамандурос, който заемаше поста Европейски омбудсман повече от десет години.

В коментар за новата си роля, О'Райли заяви: „Европа е изправена не само пред икономическа криза но и пред криза на политическата легитимност. Нарастват негативността и разделението в Европа, доверието на гражданите в Европейските институции намалява и мнозина смятат, че гласът им не се чува. Това прави 2014 решаваща година за Европа и за бъдещето на Европейския Съюз. Една от активните ми роли в качеството на омбудсман е да формулирам проблемите на гражданите и да допринасям за преодоляването на голямата пропаст между тях и Европейските институции.

Двайсет години след създаването на институцията на Европейския омбудсман, по силата на Договора от Маастрихт, е време да преосмислим фокусът й с цел засилване на нейното въздействие и видимост. Всички европейски граждани и жители на ЕС трябва да се възползват от ефективна администрация, фокусирана върху обслужването на техните нужди. На основата на постиженията на моя предшественик аз ще работя за една по-прозрачна и ефективна европейска администрация. Заедно с професионалния екип от отдадените служители аз ще внеса нова енергия и ефективност в работата на службата на омбудсмана“.

Работата на Европейския омбудсман

Всяка година Европейският омбудсман получава около 2 500 жалби от граждани, фирми, неправителствени организации (НПО), университети, общини и други лица. Всяка година омбудсманът започва повече от 450 проверки. Повечето от тях се основават на оплаквания от липса на прозрачност в работата на Европейските институции и на откази да се предостави достъп до документи или до информация. Друга част от случаите са относно проблеми с Европейските програми или проекти, дискриминация, конфликт на интереси в администрацията на ЕС.

Повече информация за новия омбудсман е достъпна на:  http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/bg/50735/html.bookmark

Европейският oмбудсман извършва проверки по жалби срещу лошо администриране от страна на Европейските институции, органи, служби и агенции. Европейски граждани, лица, пребиваващи в държава-членка, фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза могат да подадат жалба до oмбудсмана. Oмбудсманът предлага бърз, гъвкав и безплатен начин за решаване на пробелми с админситрацията на ЕС. За повече информация: http://www.ombudsman.europa.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
15-та годишна икономическа класация на БТПП
Представянето ще се състои утре на пресконференция в Палатата Още
Временно управляващият Посолството на Република Южна Африка посети БТПП
Планира се провеждане на “Туристически ден на Южна Африка” Още
„Мисия за растеж” в Израел, 22-24 октомври 2013
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе информационна среща „Бавария - възможности за бизнес контакти”
През 2012 г. търговският ни обмен с Бавария достигна 783 млн. евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален Агро Семинар 2013
Организатор е Националната асоциация на зърнопроизводителите Още
Дни на клъстерите 2013
Целта е да представят клъстерите от Балканския и Черноморския регион като двигател на икономически растеж Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ публикува ключови показатели на българската икономика
Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Критерии за 17 продуктови групи и услуги, които могат да се използват при възлагане на зелени поръчки
Критериите са изготвени от Европейската комисия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската комисия за заетостта и социална обстановка в ЕС
Слабото икономическо възстановяване постепенно започва да набира скорост, но различията между отделните страни се запазват Още
Емили О'Райли започва своя мандат като Европейски омбудсман
Всяка година Европейският омбудсман получава около 2 500 жалби от граждани, фирми, неправителствени организации, университети, общини... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN