Брой 95 (1853), 21-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: Комисията признава усилията на платформите, полагани в навечерието на изборите за Европейски парламент


Европейската комисия публикува докладите и анализите за напредъка, постигнат през април 2019 г. от Facebook, Google и Twitter за борба с дезинформацията.Трите онлайн платформи, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно предприетите мерки в навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

„Признаваме продължаващия напредък, постигнат от Facebook, Google и Twitter по изпълнението на ангажиментите им за увеличаване на прозрачността и защитата на неприкосновеността на предстоящите избори.

Приветстваме строгите мерки, които трите платформи са предприели срещу манипулативно поведение, включително координирани дейности по дезинформация, при използване на техните услуги. Те също така предоставиха данни относно мерките за подобряване на контрола над рекламното позициониране. Въпреки това е необходимо да се направи повече за укрепване на неприкосновеността на техните услуги, включително рекламните услуги. Освен това предоставените данни все още не са достатъчно подробни, за да позволят независима и точна оценка на начина, по който политиките на платформите действително са допринесли за намаляване на разпространението на дезинформация в ЕС.

И трите подписали Кодекса платформи вече създадоха обществено достъпни библиотеки с политическа реклама и предоставиха възможност за търсене чрез приложно-програмни интерфейси (API), което представлява явно подобрение. За съжаление Twitter и Google не бяха в състояние да разработят и приложат политики за идентифициране и публично оповестяване на тематично ориентирани реклами, които по време на избори могат да бъдат обект на водещи до разединение обществени разисквания, поради което по отношение на тях може да бъде разпространявана дезинформация.

Гледайки в перспектива след европейските избори, всички подписали Кодекса страни понастоящем трябва да увеличат усилията си за разширяване на сътрудничеството с проверителите на факти във всички държави членки, както и за предоставяне на повече възможности на потребителите и на научноизследователската общност. По-специално онлайн платформите трябва да приложат на практика своя по-широк набор от ангажименти, поети по силата на Кодекса за поведение, а именно чрез съвместна работа с традиционните медии, за да се разработят показатели за прозрачност и надеждност на източниците на информация, така че потребителите да разполагат с достатъчни възможности за избор на относима и проверена информация.

Ние също така призоваваме платформите за по-тясно сътрудничество с научноизследователската общност за идентифициране и достъп до съответните бази данни, което би предоставило възможност за по-добро разкриване и анализ на кампаниите за дезинформация, стриктно проследяване на изпълнението и въздействието на Кодекса и независим надзор на функционирането на алгоритмите, в полза на всички граждани.

Накрая, след изявленията на Microsoft, че той възнамерява също така да подпише Кодекса, насърчаваме още по-широкото разпространение на Кодекса сред онлайн платформите, както и сред рекламодателите и операторите на рекламната мрежа, така че да може той да достигне пълния си потенциал.“

Основни резултати от докладите:

  • Google докладва допълнителни мерки, предприети за подобряване на контрола над рекламното позициониране в ЕС, включително разбивка по държави членки. Той подчерта предоставянето на разположение на Доклада за прозрачността на политическите реклами в ЕС и на библиотеката си с реклами, снабдена с възможност за търсене, включително възможността за използване на приложно-програмния интерфейс BigQuery на Google Cloud за извършване на съобразени с конкретните случаи запитвания. Google съобщи за своите текущи усилия за осигуряване на прозрачност във връзка с тематично ориентираната реклама, но обяви, че резултатът няма да е налице преди изборите за Европейски парламент. Отново бяха предоставени глобални данни за отстраняването на значителен брой канали в YouTube поради нарушаване на неговите политики относно спама, заблуждаващите практики, измамите и фалшивата самоличност.
  • Facebook докладва за предприетите в ЕС мерки срещу реклами, нарушили неговите политики вследствие на нискокачествено, заблуждаващо, подвеждащо или фалшиво съдържание или целящо заобикаляне на неговите системи. Той започна изпълнението на своята политика относно политическата и тематично ориентираната реклама в средата на април, премахвайки несъответстващите реклами от Facebook и Instagram. Докладът от април също така предостави информация относно откриването в Дъблин на оперативен център във връзка с изборите, който включва специалисти, които обхващат всички държави — членки на ЕС, и всички европейски езици. Facebook докладва за спирането на мрежа за координирано неавтентично поведение с произход от Русия и с насоченост към Украйна. В доклада не се посочва дали тази мрежа е оказала влияние и върху потребители в ЕС. Освен това Facebook съобщи за нов достъп на изследователите до неговия приложно-програмен интерфейс CrowdTangle и до неговите набори от данни за URL адреси.
  • Twitter докладва относно рекламите, спрени поради неспазване на политиките му за неприемливите търговски практики и качеството на рекламите. Той предостави информация за реклами, които не са допуснати поради незавършен процес на сертифициране, който е задължителен за рекламодателите, публикуващи реклами с политическо съдържание. Twitter докладва за нова политика за гарантиране на неприкосновеното протичане на изборните процеси, която забранява определени категории манипулативно поведение и съдържание, като например подвеждаща информация за това как да се участва в изборите или заплашване на гласоподаватели. Представени бяха данни за мерките срещу спама и фалшивите профили, но липсваше по-конкретна информация за тях и за начина, по който те са свързани с действия в ЕС.

Следващи стъпки

Днешните доклади обхващат мерките, предприети от онлайн дружествата през април 2019 г. Те позволяват на Комисията да провери дали преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да възпрепятстват опорочаването на изборния процес.

Месечното докладване, договорено по силата на Кодекса, ще продължи до изборите за Европейски парламент. Последните доклади от платформите ще бъдат публикувани през юни. Както бе договорено през март, лидерите на ЕС ще се върнат към въпроса за дезинформацията на юнското заседание на Европейския съвет. Оценката на Комисията ще бъде включена в тези обсъждания.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторен характер.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения посланик на България в Израел
Обсъждане на българо-израелските икономически отношения Още
Стартира нова онлайн платформа - Matchub, разработена да подпомогне МСП
Ориентирана е към фирми, които нямат капацитета и възможностите да намерят подходящи бизнес партньори в чужбина Още
GS1 стандартите в действие – презентации в рамките на Общото събрание на GS1
Представителите на GS1 България се запознаха с дейността на Alkemics/Алкемикс – френска стартъп фирма Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Бизнес нетуъркинг вечер в Русе, 7 юни от 18 часа
Намерете новите си делови партньори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за семинар на тема „Фишинг. Компрометиране на бизнес кореспонденция. Изпиране на пари“
Организира Международният банков институт на 24 юни 2019 г. в София Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Спогодба с Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане
Подписана на Втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия Още
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ЕКОСИСТЕМИ
Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие с акцент върху връзката с човешкото здраве
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Планът „Юнкер“ носи почти 400 млрд. евро инвестиции
България остава на трето място по инвестиции, отнесени към БВП Още
Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: Комисията признава усилията на платформите, полагани в навечерието на изборите за Европейски парламент