Брой 39 (2045), 25-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП


Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) във Варшава. Това стана по време на Конференция на високо равнище относно бъдещето на ОСП, в контекста на новите предизвикателства. На събитието присъстваха европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски и земеделските министри на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния.

В декларацията държавите заявяват, че външната конвергенция (изравняване на субсидиите между страните-членки) на директните плащания е от съществено значение, за да се осигурят равни условия на всички земеделски производители в ЕС, по отношение изпълнението на целите на Съюза в областта на климата. В декларацията се подчертава, че изравняването на субсидиите не трябва да се случва за сметка на държавите членки, които са под средното ниво на директни плащания. 

Според участниците в срещата, прилагането на Зеления пакт, в областта на земеделието, ще означава по-устойчиво прилагане на химикали в селското стопанство, повишена защита на почвите, водата и въздуха, както и прилагане на климатични и екологични мерки в целия производствен цикъл. Тези нови стандарти ще изискват по-високи разходи от преди, инвестиции в екологични технологии, устойчиви решения и нови работни места. По-високите нужди трябва да бъдат отразени при приемането на Многогодишната финансова рамка. Съгласие бе постигнато и по необходимостта бюджетът да запази своите нива от 2014-2020 г., което е оправдано от новите изисквания, произтичащи от Зелената сделка.

Според министрите, социалната и икономическа стабилност на земеделието следва да бъде постигната заедно с екологичната устойчивост на сектора. В реформираната политика следва да бъдат запазени целите и техните положителни ефекти, насочени към нуждите на различните сектори на производството. Такива са обвързаната подкрепа и националната преходна помощ. Спецификата на всяка държава членка, в т.ч. структура и заетост в стопанствата, следва да бъде отчетена при прилагането на директните плащания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Засилване на партньорството между БТПП и Търг.БГ ООД
За насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели Още
Предстоящо обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
4 март – 27 май 2020 г., един път седмично в извънработно време Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица
Подаване на документи до 4 март в бюрата по труда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие на Международното изложение за хранителновкусова промишленост SIAL
18-22 октомври 2020, гр. Париж, Франция Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд „Условия на труд“: При подготовката на проекти за подобряване на работната среда не са необходими консултанти
Формулярите и документите са изготвени в достъпен вид и позволяват самостоятелно попълване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП
ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса
Новото финансиране е за действия по глобалния план за готовност и реакция Още