Брой 29 (286), 11-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Въвеждат се нови форми за регистриране на лицата в публични регистри за дейностите по отпадъците


Изпълнителна агенция по околна среда публикува указания за водене на публичните регистри, във връзка с влизането в сила на Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обнародвана в ДВ №10 от 05.02.2013г.

С Наредба №2 от 22 януари 2013 г. се въвеждат нови форми за регистриране в публичните регистри, както следва:

Вписването на лицата в регистрите по чл.24, ал.1, т.1 и 4, предоставили форми за регистриране, различни от регистрационните образци, съгласно чл.25, ал. 1 от Наредба №2 от 22 януари 2013 г., ще се извършва при подадени форми с дата до 05.02.2013г. (важи датата на пощенското клеймо).

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март 2013 г.

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда, отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

НОВИНИ ОТ БТПП
Открита е първата „Зелена академия” в България
Тя ще обучава професионалисти в така наречените „зелени професии“ – дейности, пряко свързани със „зелената икономика“ Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване и анализ на условията на труд в отрасли „производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”, „производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и „хотелиерство и ресторантьорство” Още
Силно международно участие на SECURITY EXPO 2013
XX-то юбилейно издание на изложението за сигурност и охрана ще се проведе след по-малко от месец в Интер Експо Център - София Още
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти в Европа
Специално внимание в рамките на кaмпанията по конкурса се обръща на пет държави – България, Италия, Литва, Полша и Португалия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2012 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси: „Устойчиво социално и икономическо развитие” или „Подобряване на качеството на живот” Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се нови форми за регистриране на лицата в публични регистри за дейностите по отпадъците
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Имигрантите създават работни места
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още