Брой 29 (286), 11-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Открита е първата „Зелена академия” в България


Официално бе открита българската „Зелена академия“ (Green Academy) – център за обучение на професионалисти в така наречените „зелени професии“ – дейности, пряко свързани със „зелената икономика“. В събитието се включиха посланикът на Румъния  у нас Н.Пр. Антон Пакурету и председателят на Палатата Цветан Симеонов. 

Green Academy е проект, обединяващ опита на българската фирма Сleantech Bulgaria и румънската InnerLook. Сleantech Bulgaria е специализирана в трансфера на иновативни „зелени” практики и технологии, корпоративна социална отговорност и устойчиви модели за опазване на околната среда. InnerLook е водеща в областта на човешките ресурси.

Green Academy е ориентирана към бизнеса и подрастващото поколение със следните основни компетенции: 

Green Management – придобиване на ключови „зелени” компетенции в сферата на HR Management, Marketing Management, PR Management, Environmental Management.

Green Jobs - професионална квалификация, обучение за специалисти, онлайн платформа в сферата на ВЕИ, енергийната ефективност и устойчивото развитие. 

Green Futurе - обучения, тренинги и семинари за деца, младежи и студенти по теми, свързани с опазване на околната среда. 

Академията ще предлага различни курсове за специализация и квалификация в областта на „зелените” сектори, които се развиват динамично. Обученията стартират след месец, когато ще бъде активен и сайтът на Green Academy.

НОВИНИ ОТ БТПП
Открита е първата „Зелена академия” в България
Тя ще обучава професионалисти в така наречените „зелени професии“ – дейности, пряко свързани със „зелената икономика“ Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване и анализ на условията на труд в отрасли „производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”, „производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и „хотелиерство и ресторантьорство” Още
Силно международно участие на SECURITY EXPO 2013
XX-то юбилейно издание на изложението за сигурност и охрана ще се проведе след по-малко от месец в Интер Експо Център - София Още
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти в Европа
Специално внимание в рамките на кaмпанията по конкурса се обръща на пет държави – България, Италия, Литва, Полша и Португалия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2012 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси: „Устойчиво социално и икономическо развитие” или „Подобряване на качеството на живот” Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се нови форми за регистриране на лицата в публични регистри за дейностите по отпадъците
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Имигрантите създават работни места
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още