Брой 170 (1182), 02-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата трябва да е готова до ноември 2017 г.


quotesgram.com

Представители на институции, научни среди, неправителствени организации и на бизнеса обсъдиха Техническото задание за разработване на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Темата беше основна за третото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата.

МОСВ е в процес на сключване на споразумение със Световната банка за оказване на подкрепа и консултантски услуги при подготовката на Национална стратегия за адаптация и План за действие към нея за периода до 2030 г. Ще се търси широко обществено участие при разработване на Стратегията.

Предвижда се екипът на Световната банка да представи проектите на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие до ноември 2017 г.

Заданието изисква посредством моделиране да се извърши социално-икономически анализ на последиците от промяната в климата за различните отрасли. За секторите селско стопанство, гори, биоразнообразие и екосистеми, води и енергетика, транспорт, инфраструктура и строителство, градска среда, човешко здраве и туризъм ще се направят секторни оценки и ще се предложат мерки за адаптация. Ще се разгледат и връзките между отделните сектори, ще се оцени рентабилността на предлаганите мерки и ще се предложат най-добрите по сектори.

Националният експертен съвет по изменение на климата е консултативен орган, подпомагащ министъра на околната среда и водите в провеждането на държавната политика по ограничаване на изменението на климата. Той се свиква регулярно за обсъждане на отделните етапи при разработването на Стратегията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя законодателните инициативи, насочени към подобряване качеството на нормативните актове
Палатата многократно е настоявала за задължителна оценка на въздействието на нормативните актове Още
БТПП приветства предложените от МТК стъпки към устойчив икономически растеж
Те ще бъдат представени на Срещата на върха на Г-20 в Ханджоу, Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Създава се нова глава „Отговорност за непозволено увреждане“ Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Нов бюджетен излишък през юли и нови разногласия за бъдещето му
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Oт 12 септември стартира прием на мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко
Приемът на заявления ще приключи на 21 септември Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата трябва да е готова до ноември 2017 г.
Ще се търси широко обществено участие при разработване на Стратегията Още