Брой 67 (1579), 05-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС


Image © Kapitalist63 /Flickr

Следващата седмица (на 10 и 11 април) в София ще се проведе Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета  на ЕС.

Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще бъде съсредоточена върху три важни теми:

  • качеството на атмосферния въздух
  • по-доброто регулиране
  • изменението на климата

Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло.

През ноември 2017г. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия пуснаха един нов европейски индекс за качеството на въздуха, който позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки.

Повече информация ще откриете  в интернет на адрес:
https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/evropeyski-indeks-za-kachestvoto-na

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски Празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Министерство на финансите на Кралство Белгия посетиха БТПП
Българо-белгийския бизнес форум ще се проведе на 24 април в София Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд
За месец трябва да бъдат подадени почти 90% от декларациите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
10 и 11 април в София Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Състояние на икономиката на Лаос
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана от Посолството на Република Ирак в София за среща-представяне на възможности за инвестиции и търговия в Ирак
12 април от 11 часа в сградата на Посолството Още
Международна балканска икономическа среща на високо равнище 2018 - гр. Бурса/Турция
Българските фирми-вносителки са поканени да участват в организирана търговска мисия (26-28 април) Още