Брой 67 (1579), 05-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Състояние на икономиката на Лаос


Според Международния валутен фонд, икономиката на Лаос продължава да се развива много добре, подкрепена от благоприятната външна среда и големия обем на преки чуждестранни инвестиции от  съседните страни – Виетнам, Тайланд, Китай.

Ръстът на икономиката на Лаос през 2017 година се дължи предимно на увеличението на износа на електроенергия, на строителната дейност и финансовите услуги, но достигна само до 6.8 % в резултат на забраната на незаконната сеч на дървета, по-строгите кредитни условия и по-малкия брой туристи.

Инфлацията остана ниска – 0.2 % през декември 2017 година, отразявайки стабилен валутен курс и спад в цените на храните.

Растежът на кредитите в частния сектор беше стабилен през 2017 година -  17 %, темп, съвместим с динамичната икономическа активност и умерена финансова дейност.

Дефицитът по текущата сметка е сравнително висок – 13 % от брутния вътрешен продукт през 2017 година, въпреки че, според  изчисленията, около половината от дефицита отразява вноса, свързан с големи проекти на преки чуждестранни инвестиции, включително железопътния проект Кунминг-Виентян, който е част от китайската инициатива „Belt and Road“.

Независимо от това, брутните валутни резерви остават ниски - за около 1 месец от вноса на страната.

Правителството на Лаос е разработило програма за реформи за справяне с някои от уязвимите места в икономиката на страната, като целта е да се подкрепи стабилен и устойчив икономически растеж, който да доведе до излизане от статута на една от най-слабо развиващите се държави.

Осъзнавайки предизвикателствата, свързани с високия държавен дълг и търговски дефицит, лаоското правителство се стреми към постепенна фискална консолидация, най-вече чрез реформи в данъчната политика и държавната администрация.

Полагат се, също така, усилия за укрепване на банковата система чрез рекапитализиране и преструктуриране на публичните банки, преструктуриране на заемите, свързани с инфраструктурни проекти, и подобряване на регулирането и надзора.

Държавното ръководство на Лаос се е съсредоточило в своя 5-годишен план за развитие и върху интегрирането на целите за устойчиво развитие.

Перспективата пред икономиката на Лаос е положителна, като се очаква ръст на брутния вътрешен продукт през следващите години от порядъка на 7% годишно и постепенната икономическа диверсификация,  съчетана с интеграцията на страната с държавите от АСЕАН и Китай.

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски Празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Министерство на финансите на Кралство Белгия посетиха БТПП
Българо-белгийския бизнес форум ще се проведе на 24 април в София Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд
За месец трябва да бъдат подадени почти 90% от декларациите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
10 и 11 април в София Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Състояние на икономиката на Лаос
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана от Посолството на Република Ирак в София за среща-представяне на възможности за инвестиции и търговия в Ирак
12 април от 11 часа в сградата на Посолството Още
Международна балканска икономическа среща на високо равнище 2018 - гр. Бурса/Турция
Българските фирми-вносителки са поканени да участват в организирана търговска мисия (26-28 април) Още