Брой 69 (74), 06-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: Спад в промишлеността и строителството през февруари

През февруари 2012 г. спрямо януари същата година производството в добивната промишленост намалява с 5.6%, в преработващата промишленост - с 3.7%. Положителна тенденция обаче се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, като там е отчетено увеличение от 3.6%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

По предварителни данни през февруари 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен на базата на сезонно изгладените данни, е намалял с 2.1% в сравнение с януари тази година. Същевременно през втория месец на 2012 г. индексът на промишленото производство регистрира спад от 5.5% спрямо същия месец на 2011 г.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 32.4%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.1%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 10.6%, а при производството на основни метали - със 7.3%.

Ръст е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 16.8%, при производството на хранителни продукти - с 6.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.9%.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - със 7.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.0%. В добивната промишленост е отбелязано увеличение - с 3.1%.

Регистриран е спад в производството на продукти за междинно потребление (9.2%) и в производството на енергийни продукти (8.2%), докато в производството на инвестиционни продукти е отчетено увеличение (8.8%).

Същевременно по предварителни данни на НСИ през февруари 2012 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.6% под нивото от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 10.0% на строителната продукция през февруари 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 г.

През февруари 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от сградно строителство намалява с 3.5%, а от гражданско/инженерно строителство - с 3.8%.

На годишна база намалението на строителната продукция през февруари 2012 г. се определя предимно от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът, изчислен от календарно изгладени данни, е 15.3%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е само от 2.4%.

В сектора на търговията по предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през февруари 2012 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 2.0% в сравнение с януари. През февруари 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладен данни, е също намалява като с 6.4% под равнището на същия месец на 2011 г.

През февруари 2012 г. оборотът намалява спрямо предходния месец в почти всички икономически дейности. Най-голям спад се наблюдава в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 14.7%, а най-малък - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%. Нарастване на оборота е регистрирано само в търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 0.5%.

Оборотът през февруари 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. бележи ръст в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 10.4%. Най-голям спад отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 25.7%, а най-малък - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.1%.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще бъде конструктивен партньор на Агенцията по вписванията за подобряване обслужването на фирмите
Предложенията на Палатата се базират на многогодишния й опит в търговската регистрация Още
Новият посланик на България в Стокхолм посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за представяне на качествени български вина на шведския пазар Още
Почетен диплом на БТПП за Мицунобу Фукумори – секретар по икономическите въпроси в Посолството на Япония
Приключва мандатът на г-н Фукумори у нас Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Спад в промишлеността и строителството през февруари
Оборотът в търговията на дребно е намалял спрямо януари в почти всички икономически дейности Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство