Брой 69 (74), 06-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще бъде конструктивен партньор на Агенцията по вписванията за подобряване обслужването на фирмите


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Юлиян Митев, за да обсъди възможностите за подобряване на услугите в полза на бизнеса. Фокус на разговора бе усъвършенстване дейността на Търговския регистър, съкращаване на сроковете за обслужване на граждани и фирми. Представителите на БТПП препоръчаха дейността на Търговския регистър да се приближи до нуждите на българския бизнес, сроковете да се съкратят, а таксите да бъдат разходоориентирани. Наборът от документи, които се събират, трябва още да бъде опростен, за да се облекчат изискванията и да може България да получи по-добра позиция в класациите за започване на бизнес. 

Цветан Симеонов отбеляза, че експертите на Палатата продължават да разглеждат високите държавни такси и насочването им за финансиране на други дейности като разминаване с правилата, на които искаме да отговаря българската администрация – събирането на таксите да покрива разходите за обслужване и обработка, а парите, които събира Агенцията, да се използват за усъвършенстване на нейната дейност, за техническа модернизация и на трето място - за стимулиране на работещите в регистъра в зависимост от качеството на предоставяната услуга. Ако се окаже, че събраните средства са повече от необходимите за тези цели, таксите да бъдат намалени и така да бъдат стимулирани предприемачите.

От името на Палатата беше напомнено, че години наред не се изпълнява на практика изискването за сформиране на Консултативен съвет към министъра на правосъдието, който да получава достатъчно информация за работата на Агенцията по вписванията и да дава своевременно препоръки, за да не се стига до ситуации, които стават обществено неудобни. Цветан Симеонов увери, че всички предложения на бизнеса ще бъдат насочени към прозрачност на Търговския регистър.

Продължаваме да настояване годишните счетоводни отчети да се подават на една входна точка за цялата администрация, а след това информацията да се ползва от всички институции – отбеляза председателят на Палатата.

С интерес БТПП ще следи работата на Търговския регистър и ще представи мнението на своите многобройни членове за усъвършенстване на нормативната база, като се основава на своя многогодишен опит в търговската регистрация. 

В рамките на срещата бе представен опита на БТПП в стандартизацията на международните търговски документи, в областта на електронните съобщения и цифровата идентификация в рамките на GS1. Така се улеснява не само даването на уникален код на продуктите, но и определянето на уникален код за фирмите и за техните производствени звена и клонове. В условия на глобализация на икономиката такива уникални кодове ще бъдат необходими за международното представяне и на самата фирма.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще бъде конструктивен партньор на Агенцията по вписванията за подобряване обслужването на фирмите
Предложенията на Палатата се базират на многогодишния й опит в търговската регистрация Още
Новият посланик на България в Стокхолм посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за представяне на качествени български вина на шведския пазар Още
Почетен диплом на БТПП за Мицунобу Фукумори – секретар по икономическите въпроси в Посолството на Япония
Приключва мандатът на г-н Фукумори у нас Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Спад в промишлеността и строителството през февруари
Оборотът в търговията на дребно е намалял спрямо януари в почти всички икономически дейности Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство