Брой 124 (129), 28-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Стопанската конюнктура през юни 2012 година

Общият показател на бизнес климата през юни 2012 г. се е понижил с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно, показват резултатите от проведените анкети на Националния статистически институт.
Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" намалява с 2.0 пункта - изместването на очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро" към запазване на „същото" състояние.
Строителство
Съставният показател „бизнес климат в строителството" запазва равнището си от предходния месец. Бизнес анкетата отчита леко подобрение на настоящата строителна активност, което е съпроводено и с по-благоприятни оценки на предприемачите по отношение на осигуреността на производството с поръчки.
Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се понижава със 7.7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са по-резервирани.
Услуги
През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 5.7 пункта в сравнение с май, поради по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче не ги въздържа от прогнози за съкращаване на персонал.
http://www.nsi.bg/index.php

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия посолството на Либия в София
Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов проведе бизнес среща с Още
Форум на GS1 България в БТПП
Превенция на разпространението на фалшиви лекарства Стандарти GS1 за автоматична идентификация в здравеопазването Още
41 настоящи и бъдещи юристи завършиха 3-месечния курс на обучение в Арбитражния съд при БТПП
Председателят на Арбитражния съд при БТПП доц.д-р Силви Чернев връчи сертификати на завършилите петия курс за млади юристи Още
УЧАСТВАЙТЕ В ТОП 100 2012!
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща в БТПП с представители на Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни
ПОКАНА за участие на 2 юли 2012 г. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Директен достъп до нов интернет портал в полза на бизнеса
Интернет портал EСomGrid (Electronic Commerce Grid)-БТПП Още
ИКОНОМИКА
Стопанската конюнктура през юни 2012 година
Бизнес климатът през юни 2012 г. се е понижил спрямо май по данни на НСИ Още
Брюксел и МВФ настояват фирмените фалити със задна дата да отпаднат
Промените в Търговския закон биха намалили нивото на лошите кредити Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Покана за представяне на предложения за информационни центрове „Europe Direct“ за периода 2013—2017 г.
Трети мандат на мрежата от информационни центрове за широката общественост „Europe Direct“ (Europe Direct Information Center) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейския център за подпомагане на малки и средни предприятия в Пекин
Безплатна подкрепа на компаниите, които искат да изнасят продукцията си или да инвестират в Китай Още