Брой 63 (320), 29-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Стопанската конюнктура през март 2013 година

 Общият показател на бизнес климата през март 2013 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността (-1.2 пункта), строителството (-0.7 пункта) и търговията на дребно (-5.3 пункта) показват анкетите на Националния статистически институт.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1.2 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им по отношение на бизнес състоянието и производствената активност през следващите месеци се подобряват.
През март съставният показател „бизнес климат в строителството" намалява с 0.7 пункта поради изместване на мненията на строителните предприемачи за очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро" към запазване на „същото".
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 5.3 пункта спрямо февруари поради по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.
Засилва се негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене", който измества затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.
„Бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително равнището си от предходния месец.
http://www.nsi.bg/otrasal-events.php?otr=9

НОВИНИ ОТ БТПП
Хонконг – платформа за българските фирми
Цветан Симеонов: България е предпочитана дестинация за инвестиции в региона и един от най-стратегическите коридори за Европа Още
БТПП участва в Москва в кръгла маса с акцент регистрацията на търговски представителства в България и Русия
БТПП може да оказва съдействие за получаване на справка за регистрирани търговски представителства на български фирми в Руската федерация Още
Новоназначеният посланик на Узбекистан посети БТПП
Н.Пр. Улфат Кадиров изрази позитивно виждане относно икономическите взаимоотношения между България - Узбекистан на срещата с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България
Техническо обновление и разширяване на функционалността на информационната система на GS1 България с цел подобряване комуникацията с фирмите-членове и обхвата на предлаганите услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Стопанската конюнктура през март 2013 година
Намаление нивото на бизнес климата през март 2013 г. Още