Брой 63 (320), 29-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България


На 28 март 2013 г. се проведе 1-то за 2013 година редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП. Домакин бе Датекс ООД, чийто управител Николай Илиев е член на Бюрото. Заседанието се проведе в офиса на Датекс ООД в София.
Освен регулярното утвърждаване на списъка с новоприетите членове на GS1 България за изминалия тримесечен период на заседанието бе гласуван и списъкът на фирмите, чието членство се прекратява по тяхно искане или поради неизпълнение на задълженията, заложени в Правилника за устройството и дейността на Съвета на GS1 България към БТПП.
След приемане на доклада за постигнатите резултати за 2012 година внимание бе отделено на планираната за 2013 година дейност - по-специално на проекта за техническо обновление и разширяване на функционалността на информационната система на GS1 България, с цел да се подобри комуникацията с фирмите-членове и обхвата на предлаганите услуги. В системата са заложени преминаване към електронно фактуриране и възможност за създаване и отпечатване на логистичен етикет.
На заседанието бе представена информация за състоялия се през февруари в Брюксел GS1 Глобален форум 2013. Основен акцент на форума бе съсредоточаването на усилията на GS1 в разработването на стандарти за B2C (Business to Consumer) решения, с които да се осигури достъп до достоверна информация за продуктите за крайните потребители. Представен бе напредъкът и в другите направления, като: потребителски стоки и търговия, транспорт и логистика, здравеопазване и финансовия сектор. Освен с бизнеса, който е най-активният потребител на стандартите GS1, организацията задълбочава сътрудничеството си с международни организации и структури, като: Световната митническа организация, Европейската Комисия, Федералния резерв на САЩ, Европейската централна банка, Германската федерална служба за финансов надзор и други за повишаване сигурността и улесняване на търговията.
В края на заседанието по покана на Николай Илиев, участниците разгледаха производствените отдели на фирма Датекс, която е водещ производител в областта на търговските системи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Хонконг – платформа за българските фирми
Цветан Симеонов: България е предпочитана дестинация за инвестиции в региона и един от най-стратегическите коридори за Европа Още
БТПП участва в Москва в кръгла маса с акцент регистрацията на търговски представителства в България и Русия
БТПП може да оказва съдействие за получаване на справка за регистрирани търговски представителства на български фирми в Руската федерация Още
Новоназначеният посланик на Узбекистан посети БТПП
Н.Пр. Улфат Кадиров изрази позитивно виждане относно икономическите взаимоотношения между България - Узбекистан на срещата с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България
Техническо обновление и разширяване на функционалността на информационната система на GS1 България с цел подобряване комуникацията с фирмите-членове и обхвата на предлаганите услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Стопанската конюнктура през март 2013 година
Намаление нивото на бизнес климата през март 2013 г. Още